● Spółka majątkowa Warty zebrała w 2018 r. 5,6 mld zł składki przypisanej brutto, o 9,0 proc. więcej niż w 2017 r.

● Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną, co przełożyło się na wzrost składki przypisanej brutto w spółce życiowej do poziomu 809,9 mln zł (0,5 proc. r/r).

● Łącznie obie spółki Warty zebrały w ubiegłym roku składkę w wysokości niemal 6,4 mld zł.

● Wartość odszkodowań i świadczeń osiągnęła niemal 4,3 mld zł.

 

Pomimo wymagających warunków rynkowych i zmian regulacyjnych, 2018 był bardzo dobrym rokiem dla Warty. Wdrażane w poprzednich latach nowe technologie i rozwiązania pozwoliły zaoferować Klientom najwyższą wśród ubezpieczycieli jakość obsługi posprzedażowej. Potwierdza to m.in. obiektywne zestawienie Rzecznika Finansowego. Widzimy również rosnące zainteresowanie korzystaniem z aplikacji Warta Mobile czy innowacyjnych funkcjonalności Warty na Facebook’u, które obrazują naszą dostępność i otwartość na Klienta. To, jak również nowoczesna taryfikacja oraz wyjątkowy poziom współpracy z pośrednikami, przełożyło się na kolejny wzrost przychodów i wyników finansowych, nawet w porównaniu z bardzo dobrym rokiem 2017. Wyjątkowa na tle rynku rentowność firmy pozwala nam ambitnie wdrażać kolejne projekty dotyczące na przykład zaangażowania sztucznej inteligencji i automatyzacji w likwidację szkód czy szerokiego wykorzystania Big Data w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Pozytywne efekty tych prac będą widoczne dla Klientów jeszcze w tym roku – mówi Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty.  

Ubezpieczenia majątkowe

Łączny przypis składki brutto w 2018 r. wyniósł 5,6 mld zł, osiągając wzrost o 9,0 proc. względem 2017 r. Ubezpieczenia dla Klientów indywidualnych zebrały składkę o 8,9 proc. wyższą w porównaniu do 2017 r., osiągając poziom 4,1 mld zł. Podczas gdy składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 9,2 proc., osiągając poziom 1,5 mld zł.

Kolejny rok z rzędu Warta osiąga stabilny wzrost składki przypisanej brutto. Dużą rolę odgrywa w tym wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi Big Data, które pozwoliły firmie m.in. na szybszą i skuteczniejszą analizę danych wykorzystywanych podczas taryfikacji. Dla przykładu polisy komunikacyjne w Warcie są wyliczane w oparciu o ponad 600 zmiennych, które pozwalają faktycznie indywidualnie dopasować cenę ubezpieczenia do Klienta. Jeszcze w tym roku ich liczba może wzrosnąć do tysiąca, co pokazuje jak zaawansowanym i skomplikowanym procesem jest obecnie wyliczanie składki. W Warcie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych, Klient otrzymuje propozycję ceny już po kilku sekundach od wprowadzenia podstawowych danych.

Wdrażane przez nas innowacje muszą spełniać jedno zadanie, czyli przynosić wymierne, użyteczne korzyści dla Klienta i firmy. Takim rozwiązaniem są m.in. narzędzia Big Data, które w naszej firmie pozwalają zaoferować potencjalnie mało szkodowym Klientom dobrą cenę polisy przy zachowaniu rentowności firmy na bardzo wysokim poziomie. Tylko w 2018 r. ROE spółki majątkowej wyniosło 20,9 proc. co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku  – podkreśla Jarosław Parkot.

Nowy kształt przybiera w Warcie segment ubezpieczeń korporacyjnych, czego efektem jest już ubiegłoroczny, dynamiczny wzrost składki. Warta pracuje obecnie nad dalszym podniesieniem rentowności tej linii biznesowej poprzez m.in. dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży, automatyzację i uproszczenie procesów oraz podniesienie jakości obsługi Klientów i szkód.

Likwidacja szkód – nowe technologie podnoszą komfort Klienta

Majątkowa spółka Warty zlikwidowała 501 tys. szkód w 2018 r. co przełożyło się na 3,4 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.

W 2018 r. Warta kontynuowała plan wdrażania nowych technologii w zakresie likwidacji szkód i operacji. W tym czasie zautomatyzowano 13 procesów związanych między innymi z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń grupowych, rejestracją umów kupna i sprzedaży samochodów czy wypowiedzeń umów OC ppm. Rozpoczęto również projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozwijano wykorzystywane już mobilne rozwiązania, ułatwiające Klientom przejście przez proces likwidacji szkód. Efektem tych działań było m.in. osiągnięcie pozycji lidera w gronie ubezpieczycieli majątkowych zebranych w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego. To jedyne w pełni obiektywne zestawienie pokazujące, którzy ubezpieczyciele najlepiej radzą sobie z likwidacją szkód Klientów.

Wdrażane w poprzednich latach nowe technologie przełożyły się na rosnącą jakość obsługi Klienta. Również w ubiegłym roku wdrożyliśmy wiele rozwiązań przyśpieszających likwidację szkód i podnoszących komfort naszych Klientów. W 2019 r. będziemy kontynuowali obrany kierunek wdrażając kilkanaście robotów automatyzujących procesy oraz uruchomimy kolejne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję w zakresie rozpoznawania mowy podczas telefonicznego zgłaszania szkody i obrazu w trakcie wyceny szkód. Mają one znacząco skrócić czas potrzebny na rozwiązanie problemu Klienta, a naszym pracownikom pozwolą skupić sią na bardziej skomplikowanych sprawach – podkreśla Jarosław Parkot.

Ubezpieczenia życiowe – dynamiczny wzrost w ubezpieczeniach ze składką regularną

W 2018 r. Warta kontynuowała strategię oparcia spółki życiowej na produktach ze składką regularną, osiągając zdecydowanie najwyższą dynamikę sprzedaży na rynku, która wyniosła 19 proc. w porównaniu z 2017 r. i osiągnęła poziom 660,2 mln zł. Wzrost ten pozwolił zniwelować niższą sprzedaż produktów ze składką jednorazową, które jednak nadal utrzymują  należne im miejsce w ofercie Warty. Łącznie życiowa spółka Warty zebrała 809,9 mln zł składki przypisanej brutto.

Decyzja o skupieniu uwagi na produktach ze składką regularną przynosi spektakularne wyniki. Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem wzrostu sprzedaży w tej kategorii ubezpieczeń. W 2018 r. sprzedaż wzrosła o 19 proc., przy średniej dla rynku na poziomie 0,4 proc. Co więcej, w okresie od 2016 do 2018 r. zwiększyliśmy przypis w tym segmencie ubezpieczeń o niemal 50 proc. wykorzystując potencjał bardzo dobrych  produktów i szerokiej sieci agentów majątkowych i życiowych – mówi Prezes Zarządu Warty i dodaje: W obecnym roku będziemy kontynuowali obrany kurs dotyczący produktów dla Klientów indywidualnych. Wprowadzimy również znaczące zmiany w procesach i ofercie dla przedsiębiorstw, w tym m.in. wprowadzając innowacyjny model sprzedaży poprawiający rentowność przy zachowaniu dalszego, dynamicznego wzrostu składki. Dużo uwagi poświęcamy również Pracowniczym Planom Kapitałowym. Chcemy odgrywać na tym rynku znaczącą pozycję.

W grudniu 2018 r. Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa potwierdziła prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK Warta  umożliwi gromadzenie i inwestowanie oszczędności oraz zaoferuje pracownikom ochronę ubezpieczeniową. Za zarządzanie aktywami odpowiadać będzie zespół wewnętrznych ekspertów. Warta posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu produktów inwestujących środki bezpośrednio w papiery wartościowe.

Wynik finansowy – rosnąca rentowność

Jednym z efektów rosnącej sprzedaży są bardzo dobre wyniki finansowe obu spółek Warty. Wynik techniczny spółki majątkowej w 2018 r. wyniósł 380,3 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2017 r. o niemal 23 proc. Wysoki poziom na tle całego rynku utrzymuje również wynik finansowy netto, który osiągnął w ubiegłym roku 468,5 mln zł (wzrost w stosunku do roku 2017 o 43 proc.), co w efekcie przełożyło się m.in. na wyższy wskaźnik ROE w porównaniu z rynkiem ubezpieczeń majątkowych.

 Wynik techniczny spółki życiowej wyniósł 52,1 mln zł (wzrost o 4,4 proc. r/r), a wynik netto 34,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16,4 proc. względem 2017 r.

Warta utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansów Klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności kształtujące się powyżej wymogów ustawowych. Obecny rating Warty przyznany przez Standard & Poor’s niezmiennie pozostaje na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.