Polski Program Jakości Obsługi to jedno z największych badań opinii publicznej dotyczące jakości obsługi Klientów. Składa się ono z dwóch etapów. Pierwszy to analiza opinii zbieranych przez cały rok na portalu jakoscobslugi.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej Premia360. Drugi etap to badanie ankietowe metodą CAWI przeprowadzone na próbie 3389 respondentów oceniających pięć obszarów obsługi Klienta. Warta otrzymała najwyższą ocenę (75,9 proc.) w grupie firm ubezpieczeniowych, przewyższając o 2,3 pkt. proc. uśrednioną wartość dla branży. W ramach badania oceniono również prawdopodobieństwo rekomendacji marki na 2016 r. (wskaźnik NPS). W tym obszarze Warta zanotowała najwyższą wśród konkurencji dynamikę wzrostu, osiągając 11,1 proc. w latach 2014 – 2016.

Gwiazda Jakości Obsługi to obiektywne wyróżnienie, którym posługują się jedynie marki przyjazne Klientom. Jesteśmy dumni, że jakość obsługi Warty została oceniona najwyżej na rynku, co przede wszystkim jest zasługą naszych agentów i zespołu do spraw likwidacji szkód. Wynik badania utwierdził nas w przekonaniu, że obrana droga i wdrażanie innowacyjnych udogodnień dla Klientów przynosi zakładane efekty – mówi Bogusława Potacka, dyrektor Dep. Marketingu i PR w Warcie i dodaje – Wciąż upraszczamy nasze procesy, aby ułatwiać życie naszym Klientom. W tym celu w prostych sprawach decyzję o wypłacie odszkodowania możemy podjąć nawet podczas jednej rozmowy telefonicznej. Natomiast dzięki wdrożonej aplikacji mobilnej cały proces likwidacji szkód może zostać przeprowadzony on-line w wyraźnie szybszym czasie. Dzięki nowym rozwiązaniom wysoka jakość obsługi staje się wyróżnikiem Warty na rynku ubezpieczeń. Cieszę się, że nie jest to tylko nasza opinia, ale również naszych Klientów.

Idealnym przykładem przyjaznego dla Klientów rozwiązania jest Warta Mobile – aplikacja, która zmienia oblicze likwidacji szkód. To nie tylko digitalizacja obsługi Klienta, ale przede wszystkim zasadnicza zmiana przebiegu całego procesu. Aplikacja pozwala Klientowi w prosty sposób przejść przez proces likwidacji szkody w Warcie. Klient stale może sprawdzać, co dzieje się w jego sprawie. Dzięki komunikatom „push” wie, jakie działania podejmuje likwidator i jakie działania leżą po jego stronie. Natomiast messenger umożliwia mu bezpośredni kontakt z reprezentantem firmy i zadanie pytania dotyczącego procesu. Aplikacja ułatwia też wymianę dokumentów pomiędzy Klientem i Wartą.

„Gwiazda Jakości Obsługi 2016” to kolejne prestiżowe wyróżnienie przyznane firmie w ostatnim czasie. Redakcja Forum Biznesu nadała Warcie tytuł „Dobry Produkt 2016 – Wybór konsumentów”, przyznawany na bazie Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich.