„Laur Pośredników” to inicjatywa wspierająca promowanie najlepszych praktyk w relacjach instytucja finansowa – pośrednik. W czterech kategoriach konkursowych wyłoniono: najlepszą firmę ubezpieczeniową, bank – w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych, bank – w zakresie sprzedaży kredytów gotówkowych oraz firmę pożyczkową. O ocenę jakości współpracy zostali poproszeni praktycy sektora pośrednictwa finansowego bazując na własnych doświadczeń. 16 wskaźników uwzględniało m.in. takie aspekty jak standardy współpracy i komunikacji firmy z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Wśród wyłonionych firm ubezpieczeniowych Warta uplasowała się na najwyższej pozycji.

W Warcie bardzo dużą wagę przywiązujemy do budowania partnerskich, opartych na profesjonalizmie i wzajemnym szacunku relacji z naszymi pośrednikami. Na tym opieramy naszą strategię. Dlatego nagroda, przyznana przez pośredników, jest dla nas tak bardzo cenna i ważna. To jeden z dowodów, że nasza strategia jest realizowana skutecznie, a nasi partnerzy to doceniają – mówi Jarosław Piątkowski wiceprezes, odpowiedzialny za pion sprzedaży w Warcie.

***

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała w 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.