W lipcu 2018 roku Warta rozpoczęła prace nad wdrożeniem sztucznej inteligencji w procesie oceny i wyceny uszkodzeń  w szkodach dotyczących uszkodzenia pojazdu. Pierwszym krokiem było uruchomienie konkursu na dostawcę technologii Image Recognition, w którym udział wzięło 8 firm. Obecnie rusza kolejny etap, w którym Warta wraz z wybraną firmą – Control Expert – rozpoczyna testy nowej technologii. Nowe rozwiązanie będzie analizowało zdjęcia szkód komunikacyjnych i na ich podstawie rozpoznawało uszkodzone elementy karoserii samochodów, a potem  szacowało wartość odszkodowania. Pilotaż zostanie przeprowadzony przez wybraną grupę przeszkolonych  pracowników.

Do nowych technologii podchodzimy w Warcie bardzo praktycznie. Wdrażane rozwiązania mają przynosić korzyści zarówno dla firmy jak i jej Klientów. Tak samo będzie w przypadku Image Recognition, technologią, która z jednej strony przyśpieszy proces likwidacji szkód, z drugiej zaś oznaczać będzie efektywniejsze wykorzystanie zespołu rzeczoznawców, którzy będą mogli się skupić na skomplikowanych szkodach. Liczymy, że jeszcze w tym roku będziemy mogli w pełni wdrożyć ten projekt. Oczywiście w pierwszej fazie praca sztucznej inteligencji będzie w pełni kontrolowana przez człowieka, aby wykluczyć jakiekolwiek błędy na etapie zdobywania przez nią niezbędnego doświadczenia – mówi Adam Fulneczek, dyrektor zarządzający Departamentem Strategii Likwidacji Szkód w Warcie.

Na etapie testów nowe rozwiązanie będzie oceniało i wyceniało uszkodzenia przedstawione na zdjęciach przesłanych przez Klienta, w oparciu o profesjonalny system wyceny. W kolejnym kroku rzeczoznawca Warty zweryfikuje poprawność automatycznie rozpoznanych uszkodzeń i ewentualnie wprowadzi korekty. Zgodnie z szacunkami Warty system ten może objąć w przyszłości nawet 60 proc. spraw zgłaszanych do firmy w związku z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Warta pracuje również nad drugim projektem związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jeszcze w tym półroczu część zgłoszenia szkody poprzez infolinię będzie przyjmował bot z wykorzystaniem systemu rozpoznawania mowy. Dzięki temu rozwiązaniu zdecydowanie skróci się czas oczekiwania na przyjęcie sprawy, szczególnie  w okresie anomalii pogodowych (burze, powodzie, nawałnice). Drugą część rozmowy, gdzie oferujemy Klientowi możliwe warianty rozliczenia szkody czy zorganizowania usług będą nadal prowadzili nasi pracownicy.