Szybkość i komfort likwidacji szkód to jedne z kluczowych cech ubezpieczenia, na które zwracają uwagę Klienci. Warta Mobile, samolikwidacja szkód czy zgłaszanie szkód za pomocą Facebook Messengera to tylko wybrane rozwiązania, które pozwalają szybciej sprawdzać sprawy Klientów i wypłacać odszkodowania.

Warta wykonała kolejny krok w celu skrócenia czasu potrzebnego na wydanie decyzji, integrując swoje systemy z bazą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w której zbierane są notatki policyjne. Dzięki temu rozwiązaniu, po zgłoszeniu szkody przez Klienta, Warta może sprawdzić czy po zdarzeniu powstała notatka policyjna. Jeśli tak, zostaje ona pobrana, a następnie analizowana przez likwidatora szkody.

„Dotychczas zdobycie notatki policyjnej było czasochłonnym zadaniem, często opóźniającym wydanie decyzji ubezpieczeniowej. Po zgłoszeniu szkody pracownik firmy ubezpieczeniowej ustalał czy i jaka jednostka policji była wzywana na miejsce zdarzenia i wysyłał prośbę o przesłanie notatki. Oczekiwanie na odpowiedź trwało zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni”,  mówi Agnieszka Antol, starszy kierownik Wydziału Rozwoju Systemów w Warcie i dodaje: Integracja systemu Warty z rozwiązaniem UFG istotnie skróci czas potrzebny na likwidację szkody. Nasze doświadczenie pokazuje, że łatwiejszy dostęp do notatek policyjnych pozwoli nam wydać decyzję ubezpieczeniową w ciągu kilku dni od zgłoszenia szkody. To duża oszczędność czasu dla osoby poszkodowanej w kolizji lub wypadku.

Bezpośredni dostęp do notatek policyjnych to kolejne rozwiązanie podnoszące komfort Klientów korzystających z ubezpieczeń Warty. W 2 kw. tego roku raport Rzecznika Finansowego potwierdził, że Warta jest liderem rynku pod względem jakości likwidacji szkód.