Eksperci inwestycyjni Warty

Twoimi środkami w Warcie zarządzają profesjonaliści - rynkowi eksperci. Przy ich wsparciu zbudujesz własną, bezpieczną strategię inwestycyjną.

1.

Najlepsza strategia inwestycyjna

Nasi eksperci zarządzają różnorodnym portfelem inwestycyjnym. Ich wiedza i doświadczenie są do dyspozycji Klientów Warty, którzy zyskują możliwość pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

2.

Dedykowani eksperci

Klienci Warty moga polegać na wiedzy specjalistów i rynkowych ekspertów. Dedykowany zespół dba by klienci nie tylko zarabiali ale także mieli najświeższą wiedze na temat najlepszych i najbardziej efektywnych kierunków i narzędzi inwestycyjnych.

O Twoje inwestycje dba dedykowany zespół ekspertów Warty:

Daniel Kwiatkowski

Makler papierów wartościowych, licencja nr 1293. Na rynku finansowym od 1995 roku. Początkowo, w latach 1995-2000, jako makler papierów wartościowych/makler giełdowy. Następnie, w latach 2001-2002, jako Dyrektor Wydziału Rynku Wtórnego w Raiffeisen Capital & Investment Polska. Od 2002 roku zatrudniony w spółkach Grupy Talanx w departamencie zarządzającym aktywami. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w HDI Asekuracja/HDI Gerling Życie. W Warcie od grudnia 2012 roku. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Grzegorz Banaszek

W Grupie Warta od 2009 roku, zajmując się zarządzaniem płynnością i pozycją walutową Grupy, zarządzaniem częścią dłużną portfeli UFK oraz zarządzaniem portfelem obligacji korporacyjnych krajów rynków wschodzących (Emerging Markets). Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując w największych krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (w tym w HSBC Polska czy BZ WBK) w których odpowiedzialny był między innymi za zarządzanie płynnością, zarządzaniem pozycją na stopie procentowej oraz transakcjami na rynku walutowym i rynku długu, w tym – na rynku długu – również jako market maker.

Rafał Nowakowski

Zarządzaniem aktywami w Warcie zajmuje się od 2009 roku, od 2017 roku na stanowisku Chief Dealera. Specjalizuje się w obszarze strategicznej alokacji aktywów i optymalizacji stopy zwrotu względem ryzyka. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 452), oraz certyfikat Professional Risk Manager®, który zdobył z najlepszym w 2011 roku wynikiem na świecie (2011 PRM Candidate of the Year). Wcześniej pracował w firmach doradczych, gdzie zajmował się projektami z obszaru bankowości i ubezpieczeń. Z wykształcenia jest doktorem nauk fizycznych.

Marek Popielarski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Makler Papierów Wartościowych, licencja nr 2781. W zespole Departamentu Zarządzania Aktywami pracuje od września 2014. Zarządza UFK Warta Akcji Polskich oraz portfelem akcyjnym UFK Warta Stabilnego Wzrostu. Tworzy modele ekonometryczne na wewnętrzne potrzeby departamentu a także zajmuje się produktami strukturyzowanymi.

Marcin Pawłowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Makler Papierów Wartościowych, licencja nr 1793. Na rynku kapitałowym od 1996 roku. Z Wartą związany jest od 2012 roku. Wcześniej pracował DM Banku Energetyki oraz DM BISE jako makler oraz w towarzystwach ubezpieczeń Tryg Polska, HDI Asekuracja jako zarządzający aktywami.

Marcin Mróz

Od 19 lat pracuje jako ekonomista sektora finansowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w biurze maklerskim Wood&Company jako Regionalny Analityk Makroekonomiczny. Następnie dołączył do Societe Generale, gdzie pracował na stanowisku Starszego Ekonomisty. W kolejnych latach pełnił funkcję Głównego Ekonomisty BNP Paribas Bank Polska oraz Grupy Copernicus. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Autor licznych publikacji w prasie ekonomicznej. W październiku 2016 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Grupy Warta, gdzie zajmuje się analizą makroekonomiczną Polski oraz całej grupy rynków wschodzących.

Mateusz Świerczewski

Ukończył z wyróżnieniem Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również podyplomowe studia z Matematyki Finansowej na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Uczestnik specjalistycznych szkoleń z zasad wyceny instrumentów pochodnych m.in. w Londynie i Paryżu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst. Karierę zawodową rozpoczynał w Departamencie Skarbu Banku BPH w 2006 r., gdzie początkowo zajmował się obsługą klientów w obszarze transakcji skarbowych, a następnie dołączył do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie emisji produktów strukturyzowanych. W latach 2011-2014 pracował w Biurze Zarządzania Aktywami i Pasywami, gdzie odpowiadał za zarządzanie pozycją płynnościową Banku, a także zarządzał ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Do Warty dołączył w roku 2015, do jego głównych zadań należy zarządzanie portfelami UFK strukturyzowanych. Jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego.