Eksperci inwestycyjni

Twoimi środkami w Warcie zarządzają profesjonaliści - rynkowi eksperci. Przy ich wsparciu zbudujesz własną, bezpieczną strategię inwestycyjną. Nasi eksperci zarządzają różnorodnym portfelem inwestycyjnym. Ich wiedza i doświadczenie są do dyspozycji Klientów Warty, którzy zyskują możliwość pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Klienci Warty mogą polegać na wiedzy specjalistów i rynkowych ekspertów. Dedykowany zespół dba by klienci nie tylko zarabiali, ale także mieli najświeższą wiedzę na temat najlepszych i najbardziej efektywnych kierunków i narzędzi inwestycyjnych.

Dedykowany zespół ekspertów Warty

Daniel Kwiatkowski

Makler papierów wartościowych, licencja nr 1293. Na rynku finansowym od 1995 roku. Początkowo, w latach 1995-2000, jako makler papierów wartościowych/makler giełdowy. Następnie, w latach 2001-2002, jako Dyrektor Wydziału Rynku Wtórnego w Raiffeisen Capital & Investment Polska. Od 2002 roku zatrudniony w spółkach Grupy Talanx w departamencie zarządzającym aktywami. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w HDI Asekuracja/HDI Gerling Życie. W Warcie od grudnia 2012 roku. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Czytaj więcej Zwiń

Grzegorz Banaszek

W Grupie Warta od 2009 roku. Zajmuje się zarządzaniem płynnością i pozycją walutową Grupy, zarządzaniem częścią dłużną portfeli UFK oraz zarządzaniem portfelem obligacji korporacyjnych krajów rynków wschodzących (emerging markets). Wcześniej zdobywał doświadczenie w największych krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (w tym w HSBC Polska czy BZ WBK), gdzie był odpowiedzialny między innymi za zarządzanie płynnością, zarządzanie pozycją na stopie procentowej oraz transakcjami na rynku walutowym i rynku długu, w tym – na rynku długu – również jako market maker.

Czytaj więcej Zwiń

Marcin Mróz

Od 19 lat pracuje jako ekonomista sektora finansowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w biurze maklerskim Wood&Company jako Regionalny Analityk Makroekonomiczny. Następnie dołączył do Societe Generale, gdzie pracował na stanowisku Starszego Ekonomisty. W kolejnych latach pełnił funkcję Głównego Ekonomisty BNP Paribas Bank Polska oraz Grupy Copernicus. W październiku 2016 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Grupy Warta, gdzie zajmuje się analizą makroekonomiczną Polski oraz całej grupy rynków wschodzących. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Autor licznych publikacji w prasie ekonomicznej.

Czytaj więcej Zwiń

Rafał Nowakowski

Zarządzaniem aktywami w Warcie zajmuje się od 2009 roku, od 2017 roku na stanowisku Chief Dealera. Specjalizuje się w obszarze strategicznej alokacji aktywów i optymalizacji stopy zwrotu względem ryzyka. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 452), oraz certyfikat Professional Risk Manager®, który zdobył z najlepszym w 2011 roku wynikiem na świecie (2011 PRM Candidate of the Year). Wcześniej pracował w firmach doradczych, gdzie zajmował się projektami z obszaru bankowości i ubezpieczeń. Z wykształcenia jest doktorem nauk fizycznych.

Czytaj więcej Zwiń

Marcin Pawłowski

Makler papierów wartościowych (licencja nr 1793). Na rynku kapitałowym od 1996 roku. Pracował w DM Banku Energetyki oraz w DM BISE jako makler oraz w towarzystwach ubezpieczeń Tryg Polska, HDI Asekuracja jako zarządzający aktywami. Z Wartą związany jest od 2012 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej Zwiń

Marek Popielarski

Makler papierów wartościowych (licencja nr 2781). W zespole Departamentu Zarządzania Aktywami pracuje od 2014 roku. Zarządza UFK Warta Akcji Polskich oraz portfelem akcyjnym UFK Warta Stabilnego Wzrostu. Tworzy modele ekonometryczne na wewnętrzne potrzeby departamentu, zajmuje się także produktami strukturyzowanymi. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Czytaj więcej Zwiń

Maciej Świątek-Orski

W Warcie od 2015 roku. Odpowiada za inwestycje kredytowe, w szczególności na rynkach high yield, oraz za finansowania projektowe i transakcje structured finance. Posiada 15-letnie doświadczenie w transakcjach na rynku dłużnym i kapitałowym. Realizował procesy inwestycyjne typu corporate i acquisition finance oraz transakcje projektowe i nieruchomościowe, pracując w branży bankowej oraz dla czołowych firm doradczych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Czytaj więcej Zwiń

Mateusz Świerczewski

Karierę zawodową rozpoczynał w 2006 roku w Departamencie Skarbu Banku BPH, gdzie początkowo zajmował się obsługą klientów w obszarze transakcji skarbowych, a następnie dołączył do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie emisji produktów strukturyzowanych. W latach 2011-2014 pracował w Biurze Zarządzania Aktywami i Pasywami, gdzie odpowiadał za zarządzanie pozycją płynnościową Banku, a także zarządzał ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Do Warty dołączył w 2015 roku. Do jego głównych zadań należy zarządzanie portfelami UFK strukturyzowanych. Jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Uczestnik specjalistycznych szkoleń z zasad wyceny instrumentów pochodnych m.in. w Londynie i Paryżu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst. Ukończył z wyróżnieniem Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również podyplomowe studia z Matematyki Finansowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Czytaj więcej Zwiń

Sebastian Walentynowicz

Makler papierów wartościowych (licencja nr 2879) oraz doradca inwestycyjny (licencja nr 636). Z rynkiem kapitałowym związany od 2014 roku. Wcześniej pracował w domach maklerskich i firmie audytorskiej. Od lutego 2020 pracuje w zespole Departamentu Zarządzania Aktywami, gdzie zajmuje się analizą funduszy inwestycyjnych oraz emitentów obligacji korporacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Czytaj więcej Zwiń