Lata 20 i 30-te

1920 - powstanie Towarzystwa Reasekuracyjnego WARTA S.A. w Poznaniu. Towarzystwo zostało założone przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian oraz Związek Producentów Rolnych. W roku 1921 spółka została wpisana do rejestru handlowego w sądzie poznańskim. Warta staje się jedynym w Polsce rodzimym zakładem ubezpieczeniowym o profilu wyłącznie reasekuracyjnym. W roku 1931 sfinalizowano przeniesienie centrali WARTY z Poznania do Warszawy. Na zdjęciu: Członkowie Rady Zarządzającej Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego i na Życie w Poznaniu.

Lata 40 i 50-te

1944 - zawieszenie działalności spółki. W wyniku wojny i okupacji przepadł wieloletni dorobek WARTY, co zmusiło władze Towarzystwa do zawieszenia działalności. 1946 - wznowienie działalności spółki po okresie wojny i okupacji. 1947 - przejęcie 60 proc. udziałów WARTY przez Skarb Państwa, dzięki czemu staje się ona jego własnością. Na zdjęciu: Dyplom z Ministerstwa Spraw Wojskowych z informacją o przekazaniu wsparcia finansowego przez WARTĘ na rzecz "Funduszu Obrony Narodowej". W latach 50 WARTA odnawia wiele umów i nawiązuje liczne kontakty - zwłaszcza z towarzystwami ubezpieczeniowymi z krajów Europy Zachodniej, podejmuje również współpracę z wieloma partnerami z państw pozaeuropejskich. 1959 - Ówczesny Inspektorat Ubezpieczeń Morskich PZU w Gdyni przekształca się w pierwszy oddział WARTY w Gdyni. Na zdjęciu: Siedziba WARTY przy ul. Nowy Świat w Warszawie lata 50-te.

Lata 60 i 70-te

W latach 60 powstają kolejne oddziały WARTY w: Warszawie, Łodzi i Szczecinie. Warta rozpoczyna bezpośrednią działalność ubezpieczeniową; obsługuje ubezpieczenia związane z obsługą morską, transportem lotniczym i zobowiązaniami dewizowymi. Przyjmuje nazwę: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. W latach 70 WARTA dysponuje siecią zagranicznych agentów, przedstawicieli i komisarzy awaryjnych w ponad 17 krajach oraz rozbudowuje sieci zagranicznych placówek w Londynie i Nowym Jorku. Wzbogaca ofertę o ubezpieczenia turystyczne dla obywateli polskich i przebywających za granicą. Przejmuje asekurację typu AC, OC i NW pojazdów samochodowych przy wyjazdach do państw europejskich. Na zdjęciu: Zebranie akcjonariuszy - rok 1970.

Lata 80 i 90-te

1983 - pierwsze przekształcenia własnościowe - do tego roku jedynym właścicielem WARTY był Skarb Państwa, od 1983 r. akcjonariuszami WARTY były: Skarb Państwa (większościowy), Polskie Linie Oceaniczne, Polska Żegluga Morska, Polskie Linie Lotnicze LOT, Pekaes Autotransport. 1990 - wejście w życie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i demonopolizacja rynku ubezpieczeń w Polsce. WARTA rozszerza ofertę o ubezpieczenia komunikacyjne oraz wprowadza istotne zmiany w strukturze organizacyjnej i technice działania, rozbudowuje sieć placówek agencyjnych. Na zdjęciu: Nagroda "Najlepsza firma ubezpieczeniowa dziesięciolecia 1990 - 1999".

Rok 2000

Grupa KBC nowym udziałowcem WARTY. Dwaj główni akcjonariusze to Kulczyk Holding S.A., który wraz z podmiotami zależnymi posiada 52,13 proc. akcji oraz Grupa KBC z 40 proc. udziałem w Towarzystwie. Centrala WARTY przenosi się do nowej siedziby wybudowanej w centrum Warszawy przy ulicy Chmielnej 85/87, gdzie mieści się do dzisiaj. Na zdjęciu: Sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej 2000.

Rok 2005

WARTA wraz ze swoim strategicznym partnerem - Kredyt Bankiem przechodzą rebranding i zmieniają swoje logotypy oraz wizualizację korporacyjną. Nowe logotypy graficznie nawiązują do znaku głównego akcjonariusza, co podkreśla przynależność obu firm do międzynarodowych struktur Grupy KBC. Następuje otwarcie pierwszej wspólnej placówki WARTY i Kredyt Banku, w której realizowana jest idea sprzedaży produktów "pod jednym dachem". Na zdjęciu: Nowe logo WARTY.

Rok 2012

Niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel Meiji Yasuda nowymi akcjonariuszami Warty. 9 października Warta zmienia logo. Nowy logotyp zachowuje ciągłość z marką znaną w Polsce od 1920 r., jednocześnie nawiązując do logotypu Talanx, nowego udziałowca Warty. (Na zdjęciu: Nowe logo Warty.) 28 grudnia 2012 r. HDI Asekuracja TU S.A. oraz TUiR „WARTA" S.A. połączyły siły. Powstało w ten sposób drugie pod względem wielkości towarzystwo ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.