Nasza historia

Odtwórz film
Członkowie Rady Zarządzającej Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego i na Życie w Poznaniu.

Lata 1920 - 1940

Powstanie firmy i dynamiczny rozwój

W 1920 r. powstaje w Poznaniu pierwszy Polski zakład ubezpieczeń o profilu reasekuracyjnym – Towarzystwo Reasekuracyjne Warta.

Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego na świecie. Warta jednak nawet w tak trudnych czasach rozwija się i zamyka ten okres z dodatnim wynikiem.

Po ponad 10 latach działalności, w roku 1931, Warta przenosi centralę z Poznania do Warszawy. Do wybuchu II wojny światowej spółka cały czas się rozwija, pozyskując kolejnych Klientów.

Siedziba WARTY przy ulicy Nowy Świat w Warszawie lata 50-te.

Lata 1950 - 1980

Warta oknem na świat

Lata powojenne upłynęły Warcie na odbudowie działalności po wojnie. W 1949 roku powstaje nowa siedziba spółki pod adresem Nowy Świat 60 w Warszawie.

Firma nie zatrzymuje się i już w latach 50. nawiązuje współpracę z partnerami z Europy Zachodniej i spoza Europy. W kolejnym dziesięcioleciu Warta uzyskuje prawo do oferowania ubezpieczeń bezpośrednich. Wtedy też otrzymuje obowiązującą do dziś nazwę – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

W latach 60. Warta staje się „polskim oknem na świat", dzięki obsłudze ubezpieczeń związanych z żeglugą morską i transportem lotniczym.

W dekadzie Gierka Warta ubezpieczała 442 jednostki morskie oraz 38 samolotów. Towarzystwo było obecne w 17 krajach świata oraz miało swoje placówki w Nowym Jorku i Londynie.

Spółka jako pierwsza w Polsce wprowadziła ubezpieczenie turystyczne dla obywateli polskich przebywających za granicą. Była to jedyna tego rodzaju oferta na rynku. W 1978 r. Warta rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń AC, OC, NW samochodów na wyjazdy do państw europejskich.

Zebranie akcjonariuszy - rok 1970.

Lata 1990 - 2010

Rozwój oferty dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

Początek lat 90. to okres dużych zmian.
W 1990 roku w życie weszła ustawa o działalności ubezpieczeniowej i możliwość oferowania ubezpieczeń przez więcej niż jedną firmę. W odpowiedzi Warta zaczyna oferować ubezpieczenia również dla Klientów indywidualnych i rozbudowuje sieć placówek. W tym roku powstaje też pierwsze logo firmy.

Pięć lat później z inicjatywy TUiR Warta S.A. powstaje Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta VITA S.A. – dzisiejsze TUnŻ Warta S.A.

W nowe tysiąclecie Warta wchodzi uroczyście, przenosząc swoją siedzibę do nowoczesnego biurowca przy ulicy Chmielnej.

Na początku nowej dekady XXI wieku następuje zmiana na stanowisku prezesa zarządu TUIR i TUnŻ Warta - zostaje nim Jarosław Parkot, który sprawuje tę funkcję do dzisiaj.

Warta z nowym właścicielem

Lata 2012 - obecnie

Warta z nowym właścicielem

Dwa lata później Warta staje się członkiem międzynarodowej rodziny, a jej nowymi akcjonariuszami zostają Talanx i Meiji Yasuda. Wraz ze zmianą właściciela Warta przechodzi rebranding i zyskuje nowe logo. 

Pod koniec tego roku TUiR Warta S.A. i HDI Asekuracja TU S.A. połączyły siły, w efekcie czego powstało drugie pod względem wielkości towarzystwo Ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.

Lider cyfryzacji na rynku ubezpieczeń

Od 2015

Lider cyfryzacji na rynku ubezpieczeń

Okres po 2015 r. to czas wielkiego przyśpieszenia w obszarze wykorzystania innowacyjnych technologii z myślą o Kliencie i rentowności firmy.

Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa w Polsce udostępniła mobilną aplikację do likwidacji szkód – Warta Mobile, z której korzysta 60 proc. Klientów zgłaszających szkodę.

Wykorzystanie Big Data w ustalaniu ceny ubezpieczeń umożliwia Warcie szybko i trafnie przygotować w pełni zindywidualizowaną składkę dla każdego Klienta, na podstawie kilkaset parametrów.

W 2020 r. Warta wdrożyła dwa projekty bazujące na technologii sztucznej inteligencji. Rozpoznawanie obrazu i mowy już są wykorzystywane w codziennej pracy firmy, przyśpieszając proces likwidacji szkód. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom Klienci jeszcze szybciej otrzymują odszkodowanie.

Wyniki Warty najlepsze w historii

Lata 2019 - 2020

Wyniki Warty najlepsze w historii

Obecnie Warta to jedna z największych firm w Polsce, lider rynku w kluczowych aspektach ważnych z punktu widzenia Klientów, takich jak np. profesjonalna sprzedaż, nowoczesne produkty, wyjątkowa obsługa, czy praktyczne wykorzystanie nowych technologii.

W 2019 roku obie spółki firmy – majątkowa i życiowa osiągnęły łącznie najwyższy wynik w historii działalności – niemal 700 mln zł zysku netto.

Łącznie obie spółki zebrały w 2019 roku składkę w wysokości ponad 7 mld zł. Jej ubezpieczenia majątkowe ma ponad 5 mln Klientów, a życiowe ponad 1 mln.

Obecnie, w swojej ofercie Warta posiada ponad 120 produktów, które Klientom oferuje 50 tysięcy sprzedawców. Zespół liczy łącznie 4 tysiące osób.

Warta gotowa na każde jutro

Lata 2021 i kolejne

Warta gotowa na każde jutro

W swoje drugie stulecie Warta wchodzi jako nowoczesna, silna, wiarygodna finansowo firma ubezpieczeniowa, o utrwalonym wizerunku marki godnej zaufania.

Celem Warty jest dalsze umacnianie pozycji jako lidera rynku w kluczowych aspektach działania firmy ubezpieczeniowej, oferując wysokiej klasy produkty poprzez szeroką i profesjonalną sieć agentów oraz najwyższą jakość obsługi Klienta, dzięki pracy wyjątkowych pracowników i użytecznych technologii.

Już w 2021 r. wykonamy kolejny ważny krok i przeprowadzimy się do nowego biurowca – Warsaw UNIT przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie – co będzie symbolicznym krokiem wejścia Warty w kolejne, nowe stulecie.