CO TO JEST INDEKSACJA?

Indeksacja to działanie, które ma na celu utrzymanie realnej wartości ochrony. Podwyższenie składki o wskaźnik indeksacji wynikający ze wzrostu cen, usług i kosztów utrzymania powoduje odpowiednią zmianę wysokości sumy ubezpieczenia, co oznacza dla Ciebie wyższą wypłatę świadczenia na wypadek zdarzenia.

 

 KIEDY NASTĘPUJE INDEKSACJA?

Indeksacja następuje w rocznicę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli chcesz skorzystać z indeksacji, wystarczy, że wpłacisz składkę w nowej zaproponowanej przez nas wysokości.

 

 KORZYŚCI Z INDEKSACJI:

Indeksacja jest to standardowe narzędzie ochronne, które ma na celu zabezpieczenie wartości świadczeń przed skutkami inflacji.

  •  Zapewnia urealnienie sumy ubezpieczenia oraz zabezpieczenie jej przed spadkiem wartości pieniądza w czasie trwania umowy.
  •  Zapewnia utrzymanie wartości pieniądza w czasie, a więc odpowiednio większą ochronę ubezpieczeniową.
  •  Obejmuje umowę ubezpieczenia oraz wszystkie umowy dodatkowego ubezpieczenia.
  •  Zapewnia podwyższenie sumy ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich.

 

Jeżeli chcesz zrezygnować z korzyści jakie daje Ci indeksacja poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając pismo na poniższy adres najpóźniej w terminie 14 dni przed rocznicą polisy.

TUNŻ WARTA S.A.
Skrytka Pocztowa nr 61
ul. Pocztowa 1, 41-500 Chorzów 1
 
 
 
Zadzwoń, jeżeli masz pytanie
dotyczące ubezpieczenia:

+48 502 308 308 *

Jeśli dzwonisz z Polski lub z zagranicy

*opłaty wg taryfy operatora

 

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00, w soboty: 08:00 - 16:00.