Adres - obsługa klienta

TUiR WARTA S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1020
00-950 Warszawa 1

TUnŻ WARTA S.A.
Skrytka Pocztowa nr 61
ul. Pocztowa 1, 41-500 Chorzów 1

Adres - zgłaszanie świadczeń:


TUnŻ WARTA S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1013
00-950 Warszawa 1

 

Adres centrali

TUiR "WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

TUnŻ "WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

 

 

Inspektor Ochrony Danych: Anna Przybyłko, Kontakt: IOD@warta.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych, Małgorzata Bednarz, Kontakt: IOD@warta.pl

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Kontakt: https://uodo.gov.pl/ 
 

Korespondencję dotycząca szkód/świadczeń należy przesłać za pośrednictwem formularza do przesyłania dokumentów – https://warta.pl/wysylka-dokumentow-warta

 

Infolinia / telefoniczne zgłoszenie szkody:

+48 502 308 308

+48 801 308 308

 

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00, w soboty: 08:00 - 16:00.

Koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora

Zgłaszanie szkód oraz obsługę assistance: realizujemy nieprzerwanie 24/7

Obsługa zgłoszonych szkód dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 21:00, w soboty: 08:00 – 16:00