Warta Twoje NNW pakiet dla Turysty (RP)

Elastyczna oferta dla osób podróżujących po Polsce dla osób indywidualnych i grup . Na wyjazdy rodzinne, we dwoje lub w grupie przyjaciół, na wycieczki, zielone szkoły, pielgrzymki. Poznaj nowe ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

1.

Elastyczna oferta dla odpoczywających w Polsce

Lubisz podróżować po Polsce, wybierasz się na wypoczynek, będziesz aktywnie spędzać czas lub uprawiać sporty, a może wolisz leżeć na leżaku? W ramach ubezpieczenia Warta Twoje NNW możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

2.

Ubezpieczenie bagażu w tym sprzętu sportowego

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy. Oznacza to, że ochroną obejmiemy na przykład: rower, rolki ale również narty czy deskę snowboardową, kask, skuter wodny, będące Twoją własnością lub wynajęte.

Warta Twoje NNW pakiet dla Turysty (RP)

Zawarcie umowy i podstawowe informacje

Ubezpieczenie Warta Twoje NNW, pakiet dla Turysty (RP) to oferta dla osób podróżujących po Polsce (w tym dla grup, wycieczek, zielonych szkół, pielgrzymek ), bez ograniczenia wiekowego osób ubezpieczonych. Może stanowić uzupełnienie ubezpieczenia Warta Travel. Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 30 dni.

Zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również zdarzenia, które miały miejsce gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na turystyczny charakter pakietu zakres obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych, a przy rozszerzeniu umowy o sporty wysokiego ryzyka również za szkody w wypożyczonym sprzęcie narciarskim i snowboardowym; 

Warta Twoje NNW pakiet dla Turysty (RP)

Zakres podstawowy Pakietu dla Turysty (RP)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie ochrony, takie jak: stały uszczerbek na zdrowiu , śmierć osoby ubezpieczonej, a także naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 
 
W zakresie podstawowym otrzymujesz również pakiet usług assistance, z limitem na każde zdarzenie do 10 000 PLN
Pakiet zawiera takie świadczenia jak: Kierowca Zastępczy*, Organizacja wizyty lekarza w miejscu pobytu
 
*Usługa polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia i dojazdu kierowcy, który przywiezie Ubezpieczonego i osoby mu towarzyszące jego samochodem  z miejsca pobytu do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy jego stan zdrowia potwierdzony pisemnym zaświadczeniem lekarza prowadzącego, nie zezwala na prowadzenie własnego samochodu. W przypadku gdy Ubezpieczony wraca innym środkiem transportu, COK zorganizuje i pokryje koszty sprowadzenia samochodu do miejsca zamieszkania; usługa realizowana jest raz w okresie ubezpieczenia.
Warta Twoje NNW pakiet dla Turysty (RP)

Możliwe rozszerzenia ochrony

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia nawet do 300.000 zł na osobę
 
Bagaż (w tym sprzęt sportowy): do 5 000 zł na osobę1
 
 Bagaż podróżny to  przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami, w których przedmioty te są przewożone)  i sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego lub będący w jego posiadaniu i służący do jego użytku podczas podróży na terytorium RP. Ważne: sprzęt sportowy to również rower, rolki ale również narty czy deska snowboardowa, kask, skuter wodny.
Warta Twoje NNW pakiet dla Turysty (RP)

Składka

Ponieważ na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników takich jak: suma ubezpieczenia czywybrane rozszerzenia, cenę możesz uzyskać kontaktując się z jednym z naszych agentów. Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz pod linkiem: https://www.warta.pl/znajdz-agenta