Jak złożyć wypowiedzenie lub odstąpić od umowy w Warcie?

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC lub odstąpić od umowy zawartej w Warcie możesz skorzystać z formularza dostępnego poniżej uzupełniając niezbędne dane i załączając wypełniony wniosek lub wysłać go bezpośrednio do Warty na adres mailowy wypowiedzeniaOC@warta.pl. Wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC przyjmują również nasi agenci ubezpieczeniowi - Znajdź Agenta 

Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego jest konieczne w dwóch przypadkach:
 
  jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela - na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej
  jeśli masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie

Chcesz zmienić ubezpieczyciela?

1. Pobierz gotowy wniosek Wypowiedzenie umowy OC  lub Wypowiedzenie OC Rolne lub przygotuj dokument, w którym będą następujące dane:
 
  Informacja o wypowiedzeniu umowy w związku z chęcią zmiany ubezpieczyciela
  Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  Dokładny adres zamieszkania
  PESEL/REGON
  Marka, model, nr rejestracyjny pojazdu
  Numer umowy ubezpieczenia
 
Ważne! Pamiętaj o wyraźnym, własnoręcznym podpisie pod dokumentem.
 
PRZYPOMINAMY: wypowiedzenie złożone na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów została zawarta ( za datę wpływu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).
 
2.Taki dokument* możesz wysłać (wyraźnie zeskanowany lub sfotografowany)  za pomocą formularza dostępnego poniżej: Formularz - WYPOWIEDZENIA UMOWY OC lub wysłać skan / zdjęcie mailem na adres wypowiedzeniaOC@warta.pl 
 
*Jeśli zakupiłeś pojazd z ważnym ubezpieczeniem OC poprzedniego właściciela, możesz do składanego wypowiedzenia dołączyć potwierdzenie przeniesienia własności (np. kopię umowy kupna-sprzedaży lub faktury), co przyśpieszy proces rejestracji dokumentu. 
 
3. Wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC przyjmują również nasi agenci ubezpieczeniowi. Znajdź najbliższego agenta i sprawdź u niego jeszcze raz naszą ofertę – może jednak zostaniesz z nami na kolejny rok?

Masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie?

1. Przygotuj dokument z informacją o wypowiedzeniu umowy w związku z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia OC
 
Ważne! Pamiętaj o wyraźnym,  własnoręcznym podpisie pod dokumentem
 
2.Taki dokument* możesz wysłać (wyraźnie zeskanowany lub sfotografowany)  za pomocą formularza dostępnego poniżej: Formularz - WYPOWIEDZENIA UMOWY OC lub wysłać skan / zdjęcie mailem na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl
 
* Zasady zmiany ubezpieczyciela na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z art.28. ust.1
Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r (Dz.U.03.124.1152) wraz z późniejszymi zmianami z dnia 11-02-2012 

Odstąpienie  od umowy ubezpieczenia zawartej przez internet 

 
Jeśli zawarłeś umowę przez Internet,  możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni od daty  jej zawarcia.  Pobierz gotowy druk, wypełnij, podpisz i wyślij skan lub zdjęcie poprzez formularz. 
 
Do formularza możesz dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego druku dyspozycji zwrotu.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.),
 
 
Formularz

Formularz - Wypowiedzenie umowy

Formularz - Wypowiedzenie umowy
Informujemy, że w przypadku wypowiadania umowy OC należy załączyć dokument wypowiedzenia zaopatrzony w podpis właściciela.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej WARTA) informuje, iż jest administratorem danych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do realizacji obsługi wniosku, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest realizacja wniosku a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

(maksymalny rozmiar pliku: 5.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka
Formularz

Formularz - Odstąpienie od umowy zawartej przez internet

Formularz - Odstąpienie od umowy zawartej przez internet
Wysyłka formularza wymaga zgody na udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny numer konta bankowego
To pole jest wymagane.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej WARTA) informuje, iż jest administratorem danych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji powiadomienia o sprzedaży pojazdu oraz wniosku o zwrot składki, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do realizacji obsługi wniosku, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest realizacja wniosku a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

(maksymalny rozmiar pliku: 5.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka

Kalkulator OC/AC

Już teraz oblicz składkę w minutę

Oblicz

Zgłoś szkodę on-line

Zgłoś szkodę majątkową lub życiową poprzez formularz internetowy

Zgłoś szkodę

Znajdź agenta

Wyszukaj Agenta Warty w Twojej bliskiej okolicy

Szukaj