Co zrobić po sprzedaży przedmiotu objetego umową ubezpieczenia
w Warcie?

 

Poinformowanie towarzystwa o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia

Przy sprzedaży przedmiotu objętego polisą OC w Warcie należy przekazać dokumenty ubezpieczeniowe nowemu nabywcy a Wartę poinformować o sprzedaży korzystając z formularza dostępnego poniżej uzupełniając niezbędne dane i załączając wypełniony druk zawiadomienia o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia lub lub wysłać go bezpośrednio na adres mailowy wypowiedzeniaOC@warta.pl
 
Pamiętaj! Poinformuj nas koniecznie o sprzedaży auta. Dopóki nie wiemy kto kupił auto, a nabywca będzie korzystał z Twojej polisy, to właśnie od Ciebie będziemy domagali się np. opłaty kolejnych rat składek.

Zwrot składki 

Jeśli umowa komunikacyjna zostanie rozwiązana, możesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. 

Jak to zrobić?

1. W przypadku umowy komunikacyjnej skorzystaj z FormularzaPowiadomienie o sprzedaży/wyrejestrowaniu/złomowaniu/zwrot składki – ubezpieczenie pojazdu i dołącz skany lub zrób wyraźną fotografię dokumentów:
 
  Zawiadomienia o zbyciu pojazdu lub umowy sprzedaży pojazdu,
  Wypowiedzenia umowy przez nabywcę (jeśli posiadasz taki dokument).
  Zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez stację demontażu 
  Inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy 
 
Pamiętaj: do kupującego należy decyzja czy będzie korzystał z ochrony do końca okresu obowiązywania umowy OC, czy też ją wypowie (na piśmie). Jeśli nabywca pojazdu wypowie umowę OC będzie możliwy  zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony.
 
2. W przypadku polisy mieszkaniowej  skorzystaj z Formularza – Powiadomienie o sprzedaży /zwrot składki – ubezpieczenie domu/mieszkania/gospodarstwa rolnego i dołącz skany lub zrób wyraźną fotografię dokumentów:
 
  Potwierdzenia sprzedaży nieruchomości
  Zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 
  Odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie  ubezpieczenia
  Inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy
 
Wszystkie wymagane dokumenty możesz wysłać e-mailem na adres: zwroty@warta.pl  lub zostawić u  najbliższego agenta ubezpieczeniowego (Znajdź agenta).
 
Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania  wniosku przez Wartę – pamiętaj, że droga elektroniczna będzie najszybsza.
 
Pamiętaj! Zwrot na konto bankowe jest szybszy i pewniejszy niż przekaz pocztowy. Dlatego koniecznie podaj jego numer we wniosku, a cały wniosek wypełnij czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
 
Do formularza możesz dołączyć skan  lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego druku dyspozycji zwrotu.
Formularz

Formularz - Powiadomienie o sprzedaży/wyrejestrowaniu/złomowaniu/zwrot składki - ubezpieczenie pojazdu

Formularz - Powiadomienie o sprzedaży/wyrejestrowaniu/złomowaniu/zwrot składki - ubezpieczenie pojazdu
Wysyłka formularza wymaga zgody na udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny numer konta bankowego

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej WARTA) informuje, iż jest administratorem danych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji powiadomienia o sprzedaży pojazdu oraz wniosku o zwrot składki, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do realizacji obsługi wniosku, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest realizacja wniosku a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

(maksymalny rozmiar pliku: 5.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka
Formularz

Formularz - Powiadomienie o sprzedaży/zwrot składki - ubezpieczenie domu/mieszkania/gospodarstwa rolnego

Formularz - Powiadomienie o sprzedaży/zwrot składki - ubezpieczenie domu/mieszkania/gospodarstwa rolnego
Wysyłka formularza wymaga zgody na udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny numer konta bankowego

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej WARTA) informuje, iż jest administratorem danych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji powiadomienia o sprzedaży pojazdu oraz wniosku o zwrot składki, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do realizacji obsługi wniosku, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest realizacja wniosku a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

(maksymalny rozmiar pliku: 5.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka

Kalkulator OC/AC

Już teraz oblicz składkę w minutę

Oblicz

Zgłoś szkodę on-line

Zgłoś szkodę majątkową lub życiową poprzez formularz internetowy

Zgłoś szkodę

Znajdź agenta

Wyszukaj Agenta Warty w Twojej bliskiej okolicy

Szukaj