Zmiana własności

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić po sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu objętego umową ubezpieczenia w Warcie?

Przy sprzedaży przedmiotu objętego polisą OC w Warcie należy przekazać dokumenty ubezpieczeniowe nowemu nabywcy a Wartę poinformować o sprzedaży korzystając z formularza uzupełniając niezbędne dane i załączając skan lub zdjęcie odpowiednich dokumentów:

  • Zawiadomienia o zbyciu pojazdu lub umowy sprzedaży pojazdu

  • Wypowiedzenia umowy przez nabywcę (jeśli posiadasz taki dokument)

  • Inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy

Pamiętaj, że do kupującego należy decyzja czy będzie korzystał z ochrony do końca okresu obowiązywania umowy OC, czy też ją wypowie. Jeśli nabywca pojazdu wypowie umowę OC, możesz zawnioskować o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku przez Wartę.

Co zrobić po złomowaniu pojazdu objętego umową ubezpieczenia w Warcie?

W przypadku złomowania pojazdu objętego polisą OC w Warcie powinieneś poinformować Wartę korzystając z formularza i załączając skan lub zdjęcia dokumentu poświadczającego o demontażu pojazdu wydany przez stację demontażu.

Wypełniając formularz możesz również zawnioskować o zwrot składki.

Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku przez Wartę.

Co zrobić po sprzedaży domu, mieszkania lub gospodarstwa rolnego objętego umową ubezpieczenia w Warcie?

W przypadku polisy mieszkaniowej lub ubezpieczenia rolnego skorzystaj z formularza wypełniając niezbędne dane i załączając skan lub zdjęcie odpowiednich dokumentów:

  • Potwierdzenia sprzedaży nieruchomości

  • Odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia

  • Inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy

Wypełniając formularz możesz również zawnioskować o zwrot składki.

Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku przez Wartę.