Zwrot składki

Najczęściej zadawane pytania

Jak uzyskać zwrot składki z umów ubezpieczenia zawartych w Warcie?

Jeśli umowa ubezpieczenia domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia turystycznego czy osobowego zostanie rozwiązana, możesz otrzymać  zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu możesz skorzystać z dedykowanych formularzy uzupełniając niezbędne dane i załączając wymagane dokumenty.
Jak to zrobić?
Wypełnij formularz i dołącz skany lub zrób wyraźną fotografię dokumentów:

  • potwierdzenia sprzedaży nieruchomości lub pojazdu
  • wcześniejszego powrotu z wakacji
  • odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia

Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania Twojej dyspozycji przez Wartę – pamiętaj, że droga elektroniczna będzie najszybsza.

Jak zrealizować przeksięgowanie pomiędzy polisami ubezpieczeń na życie zawartych w Warcie?

W celu realizacji przeksięgowania składek pomiędzy polisami wystarczy, że wypełnisz formularz oraz załączysz skan lub zdjęcie dokumentu zawierającego:

  • Imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczającego

  • Seria i numer polisy źródłowej
  • PESEL/REGON z polisy źródłowej
  • Kwota przeksięgowania
  • Seria i numer polisy docelowej
  • Imię i nazwisko/ nazwa Ubezpieczającego (z polisy docelowej)
  • Czytelny podpis Ubezpieczającego

Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu lub w przypadku braku możliwości - przygotować taki dokument samodzielnie.