Zwrot składki

Najczęściej zadawane pytania

Jak uzyskać zwrot składki z umów ubezpieczenia zawartych w Warcie?

Jeśli umowa ubezpieczenia domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia turystycznego czy osobowego zostanie rozwiązana, możesz otrzymać  zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu możesz skorzystać z dedykowanych formularzy uzupełniając niezbędne dane i załączając wymagane dokumenty.
Jak to zrobić?
Wypełnij formularz i dołącz skany lub zrób wyraźną fotografię dokumentów:

 • potwierdzenia sprzedaży nieruchomości lub pojazdu
 • wcześniejszego powrotu z wakacji
 • odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia

Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania Twojej dyspozycji przez Wartę – pamiętaj, że droga elektroniczna będzie najszybsza.

Jak zrealizować przeksięgowanie pomiędzy polisami ubezpieczeń na życie zawartych w Warcie?

W celu realizacji przeksięgowania składek pomiędzy polisami wystarczy, że wypełnisz formularz oraz załączysz skan lub zdjęcie dokumentu zawierającego:

 • Imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczającego

 • Seria i numer polisy źródłowej
 • PESEL/REGON z polisy źródłowej
 • Kwota przeksięgowania
 • Seria i numer polisy docelowej
 • Imię i nazwisko/ nazwa Ubezpieczającego (z polisy docelowej)
 • Czytelny podpis Ubezpieczającego

Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu lub w przypadku braku możliwości - przygotować taki dokument samodzielnie.

Jak zrezygnować z wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i uzyskać zwrot wpłaconej składki?

W celu rezygnacji z wniosku i zwrotu wpłaconej składki wystarczy, że wypełnisz formularz oraz załączysz skan lub zdjęcie dokumentu zawierającego:

 • Imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczającego
 • PESEL/REGON
 • Seria i numer polisy
 • Kwota do zwrotu
 • Numer konta bankowego
 • Właściciel konta bankowego
 • Czytelny podpis Ubezpieczającego

Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu lub w przypadku braku możliwości - przygotować taki dokument samodzielnie.