Funds Funds

Warto wiedzieć

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi zapytaniami naszych Klientów. Znajdź dokładnie to, czego szukasz.

Jak szybko uzyskać cesję polisy WARTY?

 

WARTA wydaje cesje polisy „od ręki".

Wystarczy tylko udać się do najbliższej placówki WARTY lub znaleźć agenta, który ma uprawnienia do wykonywania takich czynności.

Do cesji są potrzebne dwa dokumenty:

 • oryginał polisy, obowiązkowo, bo na niej ma być odnotowane potwierdzenie cesji,
 • umowa cesji nie jest wymagana, ale warto ją ze sobą zabrać, bo może w niej być doprecyzowane jakiego mienia/ryzyka cesja ma dotyczyć.

Ważne! Przy prawidłowym wystawieniu cesji na oryginale polisy powinna znaleźć się adnotacja: CESJA praw z umowy ubezpieczenia/ryzyka ... (nazwa ryzyka, którego cesja dotyczy) do wysokości sumy ubezpieczenia w ... zł na rzecz (nazwa banku oraz jego adres). Klient powinien otrzymać wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną druk: Potwierdzenie cesji.

 

Jakie rodzaje ubezpieczeń można objąć cesją?

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS)
 • ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK)
 • ubezpieczenie Autocasco i Kradzież dla flot samochodowych

 

Ubezpieczenia mieszkaniowe (dotyczy domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garażu, innego budynku, ogrodzenia)

 • ubezpieczenie WARTA Dom (WD)
 • ubezpieczenie WARTA Dom Komfort (WDK)
 • ubezpieczenie WARTA Dom 24
 • WARTA Dom Letniskowy (WDL) - dot. domu letniskowego, budynku gospodarczego, innej budowli.

 

Ubezpieczenia rolne:

 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych (inwentarza, zwierząt gospodarskich, upraw)

 

Ubezpieczenia osobowe:

 • NNW WARTA pomoc w wypadku - ryzyko śmierci.