Deklaracje przystąpienia/ zmiany do grupowego ubezpieczenia na życie:

• Deklaracje LMIX P –  małe przedsiębiorstwa (MSP), dla umów ubezpieczenia zawartych od 1 października 2016.

• Deklaracje LMIX R – duże przedsiębiorstwa (KORPO) dla umów ubezpieczenia zawartych od 1 września 2015 roku.
                                 – małe przedsiębiorstwa (MSP) dla umów ubezpieczenia zawartych przed 1 października 2016 roku.
 
• Deklaracje LMIX R1 – duże przedsiębiorstwa (KORPO) umowy zawarte przed 1 września 2015 roku.