Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Bezpieczny

Bieżąca wartość: 83,59 pln 2

Opis

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości, w sposób umożliwiający minimalizację ryzyka przy optymalizacji poziomu rentowności lokat.

kod funduszu: FB

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości, w sposób umożliwiający minimalizację ryzyka przy optymalizacji poziomu rentowności lokat.
 
Całość aktywów funduszu WARTA Bezpieczny inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe, głównie skarbowe, w ramach ustalonych limitów zaangażowania, stanowiących określony procent aktywów.
 
Aktywa Funduszu WARTA Bezpieczny mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:
  1. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%,
  2. obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%,
  3. obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%,
  4. listy zastawne - od 0% do 30%,
  5. wolne środki gotówkowe mogą być lokowane  na depozytach bankowych.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1999-12-17 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,73%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Funduszu
20210228bezpieczny .pdf 497.9 KB
20210131bezpieczny .pdf 499.3 KB
20201231bezpieczny .pdf 499.7 KB
20201130bezpieczny .pdf 498.4 KB
20201031bezpieczny .pdf 490.9 KB
20200930bezpieczny .pdf 477.3 KB
20200830bezpieczny .pdf 519.1 KB
20200731bezpieczny .pdf 482.1 KB
20200630bezpieczny .pdf 512.7 KB
20200531bezpieczny .pdf 482 KB
20200331bezpieczny .pdf 518.3 KB
20200229bezpieczny .pdf 519.6 KB
20200131bezpieczny .pdf 472.7 KB
20191231bezpieczny .pdf 487.7 KB
20191130bezpieczny .pdf 487.5 KB
20191031bezpieczny .pdf 499.3 KB
20190830bezpieczny .pdf 472.6 KB
20190731bezpieczny .pdf 512.7 KB
20180630bezpieczny .pdf 475.5 KB
20190131bezpieczny .pdf 483 KB
20181231bezpieczny .pdf 514.3 KB
20181130bezpieczny .pdf 491.9 KB
20181031bezpieczny .pdf 507.4 KB
20180930bezpieczny .pdf 477.6 KB
20180831bezpieczny .pdf 511.2 KB
20180731bezpieczny .pdf 503.8 KB
20180630bezpieczny .pdf 477.6 KB
20180331bezpieczny .pdf 474 KB
20180228bezpieczny .pdf 474.8 KB
20180131bezpieczny .pdf 473.1 KB
20171231bezpieczny .pdf 470.5 KB
20171130bezpieczny .pdf 473.1 KB
20170930bezpieczny .pdf 476.8 KB
20170831bezpieczny .pdf 474.2 KB
20170630bezpieczny .pdf 475.9 KB
20170531bezpieczny .pdf 461 KB
20170430bezpieczny .pdf 461.3 KB
20170331bezpieczny .pdf 462.4 KB
20170228bezpieczny .pdf 459.9 KB
20170131bezpieczny .pdf 460.6 KB
20161230bezpieczny .pdf 430.1 KB
20160531bezpieczny .pdf 437.7 KB
20160331bezpieczny .pdf 438.7 KB
20160229bezpieczny .pdf 437.5 KB
20160131bezpieczny .pdf 457.6 KB
20160430bezpieczny .pdf 438.4 KB
20161031bezpieczny .pdf 460.8 KB
WARTA Bezpieczny300915.pdf 143.8 KB
WARTA Bezpieczny310815.pdf 143.4 KB
WARTA Bezpieczny310715.pdf 154 KB
WARTA Bezpieczny310515.pdf 151.8 KB
WARTA Bezpieczny300415.pdf 151 KB
WARTA Bezpieczny310315.pdf 150 KB
WARTA Bezpieczny280215.pdf 150.1 KB
WARTA Bezpieczny310115.pdf 288.2 KB
WARTA Bezpieczny311214.pdf 301.2 KB
WARTA Bezpieczny30114.pdf 143.6 KB
WARTA Bezpieczny300914.pdf 126.5 KB
WARTA Bezpieczny300914.pdf 126.5 KB
WARTA_Bezpieczny_Karta_funduszu.pdf 427.5 KB
Karta funduszu WARTA Bezpieczny.pdf 471.5 KB
20160731Bezpieczny .pdf 471.2 KB
Sprawozdania
Fundusz Warta Bezpieczny 31.12.2013 81 KB
Fundusz_WARTA_Bezpieczny_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 86.6 KB
Fundusz_WARTA_Bezpieczny_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 86.7 KB
Fundusz Warta Bezpieczny_roczne sprawozdanie_31_12_2011.pdf 142.7 KB
Fundusz_Warta_Bezpieczny_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 85.4 KB
Fundusz Warta Bezpieczny sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 86 KB
Fundusz Warta Bezpieczny sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 90.4 KB
Fundusz_Warta_Bezpieczny_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.6 KB
Fundusz Warta Bezpieczny - 31.12.2013.pdf 81 KB
Fundusz_Warta_Bezpieczny_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 214.9 KB
Fundusz Warta Bezpieczny - 30.06.2014.pdf 115.9 KB
Fundusz Warta Bezpieczny _sprawozdanie_polroczne_31.12.2014.pdf 270.8 KB
Fundusz Warta Bezpieczny _sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 290.8 KB
Fundusz Warta Bezpieczny - 30.06.2015.pdf 115.9 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.9 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.9 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.2 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.7 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.5 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.2 KB
FUNDUSZ_WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.8 KB
WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200 KB
WARTA_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.8 KB

Fundusze Otwarte