Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA LEO

Bieżąca wartość: 146,09 pln 2

Opis

kod funduszu: HG12
 
Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Z uwagi na profil Funduszu, zdecydowaną większość jego aktywów stanowić powinny jednostki funduszy gotówkowych, rynku pieniężnego oraz obligacyjnych, przy czym jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych stanowić mogą maksymalnie do 40% wartości aktywów netto Funduszu. Środki pieniężne oraz depozyty bankowe stanowić mogą do 10% wartości aktywów Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2004-11-30 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,37%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty Funduszy
202103 LEO Karta Funduszu.pdf 866.7 KB
202102 LEO Karta Funduszu.pdf 866.8 KB
202101 LEO Karta Funduszu.pdf 867.3 KB
202012 LEO Karta Funduszu.pdf 866.9 KB
202011 LEO Karta Funduszu.pdf 837.7 KB
202010 LEO Karta Funduszu.pdf 838.6 KB
202009 Libra Karta Funduszu.pdf 862.2 KB
202008 LEO Karta Funduszu.pdf 840.5 KB
202007 LEO Karta Funduszu.pdf 844.6 KB
202006 LEO Karta Funduszu.pdf 843.8 KB
202005 LEO Karta Funduszu.pdf 843.8 KB
202004 LEO Karta Funduszu.pdf 840.7 KB
202003 LEO Karta Funduszu.pdf 842.5 KB
202002 LEO Karta Funduszu.pdf 779.3 KB
202001 LEO Karta Funduszu.pdf 777.9 KB
201912 LEO Karta Funduszu.pdf 781.2 KB
201911 LEO Karta Funduszu.pdf 782.4 KB
201910 LEO Karta Funduszu.pdf 779.8 KB
201909 LEO Karta Funduszu.pdf 782.7 KB
201908 LEO Karta Funduszu.pdf 781.4 KB
201907 LEO Karta Funduszu.pdf 782.2 KB
201906 LEO Karta Funduszu.pdf 785.4 KB
201905 LEO Karta Funduszu.pdf 784.1 KB
201904 LEO Karta Funduszu.pdf 776.9 KB
201903 LEO Karta Funduszu.pdf 790 KB
20190228 LEO Karta Funduszu.pdf 782.8 KB
20190131 LEO Karta Funduszu.pdf 780.1 KB
20181231 LEO Karta Funduszu.pdf 787.6 KB
20181130 LEO Karta Funduszu.pdf 779.8 KB
20181031 LEO Karta Funduszu.pdf 782.8 KB
20180930 LEO Karta Funduszu .pdf 785.5 KB
20180831 LEO Karta Funduszu .pdf 783.2 KB
20180731 LEO Karta Funduszu .pdf 785 KB
20180630 LEO Karta Funduszu .pdf 778.7 KB
20180531 LEO Karta Funduszu .pdf 789 KB
20180430 LEO Karta Funduszu .pdf 788.8 KB
2018031 LEO Karta Funduszu .pdf 789 KB
20180228 LEO Karta Funduszu .pdf 790.1 KB
20180131 LEO Karta Funduszu .pdf 671.6 KB
20171231 LEO Karta Funduszu .pdf 692.5 KB
20171130 LEO Karta Funduszu .pdf 694.2 KB
20170930 LEO Karta Funduszu .pdf 695.6 KB
20170831 LEO Karta Funduszu .pdf 677.2 KB
20170630 LEO Karta Funduszu .pdf 673.9 KB
20170331 LEO Karta Funduszu .pdf 666.2 KB
20170228 LEO Karta Funduszu .pdf 665.8 KB
20170131 LEO Karta Funduszu .pdf 666.7 KB
20161231 LEO Karta Funduszu .pdf 668.9 KB
20160531 LEO Karta Funduszu .pdf 667.2 KB
20161031 LEO Karta Funduszu .pdf 669.7 KB
20160630 LEO Karta Funduszu .pdf 667.1 KB
Sprawozdania
WARTA_LEO_31_12_2013.pdf 87 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.7 KB
WARTA LEO - 30.06.2014.pdf 433.5 KB
WARTA_LEO_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 88.1 KB
WARTA_LEO_SPRAWOZDANIE_ROCZNE_31.12.2014.pdf 90.9 KB
WARTA_LEO_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_30.06.2015..pdf 270.2 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.8 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.2 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.7 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.3 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.7 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.1 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.8 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.2 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.5 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.8 KB
WARTA_LEO_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.6 KB

Fundusze Otwarte