Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA TAURUS

Bieżąca wartość: 154,01 pln 3

Opis

kod funduszu: HG41

 

Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Z uwagi na profil Funduszu, jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych stanowić mogą do 100% wartości aktywów netto Funduszu. Środki pieniężne oraz depozyty bankowe stanowić mogą do 10% wartości aktywów Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2004-11-30 do 2020-11-23
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
12,46%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_TAURUS_31_12_2013.pdf 86.5 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 292.1 KB
WARTA TAURUS - 30.06.2014.pdf 433.9 KB
WARTA_TAURUS_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 87.3 KB
WARTA_TAURUS_SPRAWOZDANIE_ROCZNE_31.12.2014.pdf 90.5 KB
WARTA_TAURUS_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_30.06.2015.pdf 270.3 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.8 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.3 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.8 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.3 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.8 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.8 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.2 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.1 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.6 KB
WARTA_TAURUS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.9 KB
Karta funduszu
202009 Taurus Karta Funduszu.pdf 855.7 KB
202008 Taurus Karta Funduszu.pdf 857.5 KB
202007 Taurus Karta Funduszu.pdf 856.2 KB
202006 Taurus Karta Funduszu.pdf 857.9 KB
202005 Taurus Karta Funduszu.pdf 857.2 KB
202004 Taurus Karta Funduszu.pdf 858.9 KB
202003 Taurus Karta Funduszu.pdf 862.7 KB
202002 Taurus Karta Funduszu.pdf 794.8 KB
202001 Taurus Karta Funduszu.pdf 792 KB
201912 Taurus Karta Funduszu.pdf 794.8 KB
201911 Taurus Karta Funduszu.pdf 794 KB
201910 Taurus Karta Funduszu.pdf 789.3 KB
201909 Taurus Karta Funduszu.pdf 788.5 KB
201908 Taurus Karta Funduszu.pdf 791.9 KB
201907 Taurus Karta Funduszu.pdf 796.1 KB
201906 Taurus Karta Funduszu.pdf 793.8 KB
201905 Taurus Karta Funduszu.pdf 791.2 KB
201904 Taurus Karta Funduszu.pdf 785.9 KB
201903 Taurus Karta Funduszu.pdf 792.3 KB
20181231 Taurus Karta Funduszu.pdf 790.2 KB
20181130 Taurus Karta Funduszu.pdf 789.1 KB
20181031 Taurus Karta Funduszu.pdf 787.4 KB
20180930 Taurus Karta Funduszu .pdf 794.6 KB
20180831 Taurus Karta Funduszu .pdf 790 KB
20180731 Taurus Karta Funduszu .pdf 791.4 KB
20180630 Taurus Karta Funduszu .pdf 789.4 KB
20180531 Taurus Karta Funduszu .pdf 796.7 KB
20180430 Taurus Karta Funduszu .pdf 793.8 KB
20180331 Taurus Karta Funduszu .pdf 798.8 KB
20180228 Taurus Karta Funduszu .pdf 794.8 KB
20180131 Taurus Karta Funduszu .pdf 675.4 KB
20171231 Taurus Karta Funduszu .pdf 698.8 KB
20171130 Taurus Karta Funduszu .pdf 700.6 KB
20170930 Taurus Karta Funduszu .pdf 696.3 KB
20170630 Taurus Karta Funduszu .pdf 678.9 KB
20170430 Taurus Karta Funduszu .pdf 678.9 KB
20170331 Taurus Karta Funduszu .pdf 678.8 KB
20170228 Taurus Karta Funduszu .pdf 679.4 KB
20170131 Taurus Karta Funduszu .pdf 682.7 KB
20161231 Taurus Karta Funduszu .pdf 684.2 KB
20160531 Taurus Karta Funduszu .pdf 685.5 KB
20161031 Taurus Karta Funduszu .pdf 683.5 KB
20160430 Taurus Karta Funduszu .pdf 674.9 KB
20160630 OVB Karta Funduszu .pdf 684.7 KB
20160731 Taurus Karta Funduszu .pdf 682.6 KB

Fundusze Otwarte