Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Skarbiec Rynków Wschodzących

Bieżąca wartość: 8,16 pln 4

Opis

kod funduszu: FSAG
 
oparty na funduszu: Skarbiec Rynków Wschodzących
strona www: skarbiec.pl/notowania/
 

Informujemy, że w dniu 01.03.2019 r., w wyniku decyzji SKARBIEC TFI nastąpiło połączenie subfunduszy Skarbiec – Top Brands (subfundusz przejmujący) i Skarbiec – Rynków Wschodzących (subfundusz przejmowany). Od dnia 28 lutego 2019 r. Subfundusz przejmujący nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

 

W związku z powyższym, w dniu 28.02.2019 r., miała miejsce ostatnia wycena UFK WARTA Skarbiec - Rynków Wschodzących. W przypadku posiadania środków w UFK wymienionym w poprzednim zdaniu - jednostki uczestnictwa zostały umorzone wg wyceny z dnia 28.02.2019 r. a za otrzymaną kwotę TUnŻ „WARTA" S.A. nabyło, wg wyceny z dnia 28.02.2019 r. jednostki uczestnictwa innego UFK – zgodnie z OWU.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2006-04-19 do 2019-02-28
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-26,09%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_Skarbiec_Rynkow_Wschodzacych_31_12_2013.pdf 86.7 KB
WARTA_Skarbiec_Rynkow_Wschodzacych_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.9 KB
WARTA SKARBIEC Rynkow wschodzacych - 30.06.2014.pdf 166.9 KB
WARTA Skarbiec Rynkow Wschodzacych_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 272.3 KB
WARTA Skarbiec Rynkow Wschodzacych_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 292.6 KB
WARTA SKARBIEC RYNKOW WSCHODZACYCH - sprawozdanie polroczne 30.06.2015.pdf 115.8 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.6 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.8 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.8 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.5 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.8 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.3 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.2 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 198.9 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 199.6 KB
WARTA_SKARBIEC_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.3 KB

Fundusze Otwarte