Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Global Stars II

Bieżąca wartość: 101,93 pln

Opis

GlobalStars II to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od wyników indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER (kod Bloomberg: BNPIICST Index). Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 01.10.2014 - 31.10.2014 Okres odpowiedzialności (okres inwestycji) trwa od 7.11.2014 do 6.05.2017.

 

  • 2,5-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • 100% udziału we wzroście indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index
  • 100% ochrona początkowej wartości jednostki

 

Indeks BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER (kod Bloomberg: BNPIICST Index) można obserwować na stronie internetowej:

https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=%2bL%2bs7bGpZNPAvqF4BmCFOA%3d%3d&subid=dDajcHVaErqhm08%2bq%2fifWw%3d%3d

 

Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2014-11-07 do 2017-05-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,93%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty