Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Medycyna Przyszłości IV

Bieżąca wartość: 95,36 pln

Opis

Medycyna Przyszłości IV to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka spółek z branży medycznej. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji: 07.04.2015 - 30.04.2015

 

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

SHIRE PLC

SHP LN Equity

Londyn

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm

ASTRAZENECA PLC

AZN LN Equity

Londyn

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm

SANOFI SA

SAN FP Equity

Paryż

https://www.euronext.com/

ABBVIE INC

ABBV UN Equity

Nowy Jork

https://www.nyse.com/index

GILEAD SCIENCES INC

GILD UW Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Okres ubezpieczenia trwa od 08.05.2015 roku do 06.05.2017 roku.

 

Szczegółowe warunki dotyczące: zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-05-08 do 2017-05-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-4,64%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty