Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Luksusowe Marki II

Bieżąca wartość: 105,20 pln

Opis

Luksusowe Marki II to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka spółek z branży dóbr luksusowych.

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji: 2.07.2015 – 31.07.2015

  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

Burberry Group

BRBY LN Equity

Londyn

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm

Daimler AG

DAI GY Equity

Frankfurt

http://www.boerse-frankfurt.de/

Hugo Boss AG

BOSS GY Equity

Frankfurt

http://www.boerse-frankfurt.de/

Kering

KER FP Equity

Paryż

https://www.euronext.com/

LVMH Moet Hennessy LV

MC FP Equity

Paryż

https://www.euronext.com/

Tiffany & Co

TIF UN Equity

Nowy Jork

https://www.nyse.com/index

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

Okres ubezpieczenia trwa od 07.08.2015 roku do 08.08.2017 roku.

 

Zgodnie z § 14 ust. 8 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia informujemy, że stawka procentowa opłaty za zarządzanie wynosi 1,44% w skali roku.

 

Szczegółowe warunki dotyczące: zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-08-07 do 2017-08-07
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
5,2%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty