Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Medycyna Przyszłości V

Bieżąca wartość: 95,16 pln

Opis

Medycyna Przyszłości V to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka spółek z branży medycznej.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

AbbVie Inc

ABBV UN Equity

Nowy Jork

https://www.nyse.com/index

Astra Zeneca PLC

AZN LN Equity

Londyn

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm

Bayer AG

BAYN GY Equity

Frankfurt

http://www.boerse-frankfurt.de/

Gilead Sciences

GILD UQ Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

Novartis AG

NOVN ZX Equity

Zurych

https://www.six-swiss-exchange.com/index.html

Roche

ROG VX Equity

Zurych

https://www.six-swiss-exchange.com/index.html

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Okres ubezpieczenia trwa od 7.09.2015 roku do 6.09.2017 roku.

 

Szczegółowe warunki dotyczące: zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-09-07 do 2017-09-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-4,84%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty