Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

NIEMIECKA JAKOŚĆ III

Bieżąca wartość: 110,66 pln

Opis

NIEMIECKA JAKOŚĆ III to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka wiodących spółek niemieckich.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

BAYER AG REG

BAYN GY

Frankfurt

http://www.boerse-frankfurt.de/

THYSSENKRUPP AG

TKA GY

BASF SE

BAS GY

RWE AG

RWE GY

ADIDAS AG

ADS GY

MERCK KGAA

MRK GY

LINDE AG

LIN GY

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

BMW GY

VOLKSWAGEN AG-PREF

VOW3 GY

SIEMENS AG-REG

SIE GY

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Okres ubezpieczenia trwa od 7.10.2015 roku do 6.10.2017 roku.

 

Szczegółowe warunki dotyczące: zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-10-07 do 2017-10-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
10,66%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty