Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

NIEMIECKA JAKOŚĆ IV

Bieżąca wartość: 105,80 pln

Opis

NIEMIECKA JAKOŚĆ III to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka wiodących spółek niemieckich.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

AIRBUS Group

AIR GY Equity

Frankfurt

http://www.boerse-frankfurt.de/

ALLIANZ AG

ALV GY Equity

DAIMLER AG

DAI GY Equity

HUGO BOSS AG

BOSS GY Equity

INFINEON TECH AG

IFX GY Equity

ZALANDO

ZAL GY Equity

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

 

  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w placówkach Raiffeisen Banku w okresie subskrypcji: 1.10.2015 r. – 30.10.2015 r.
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Okres ubezpieczenia trwa od 6.11.2015 roku do 7.11.2017 roku.

 

*Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-11-06 do 2017-11-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
5,8%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty