Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Złote Źródła

Bieżąca wartość: 101,01 pln 2

Opis

Złote Źródła to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka czterech spółek zajmujących się wydobyciem i sprzedażą złota.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

Barrick Gold Corp

ABX CT Equity

Toronto

http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory

Newmont Mining Corp

NEM UN Equity

Nowy Jork

https://www.nyse.com/index

Kinross Gold Corp

K CT Equity

Toronto

http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory

Gold Corp Inc

G CT Equity

Toronto

http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych


Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w placówkach Raiffeisen Banku w okresie subskrypcji: 29.03.2016 r. – 29.04.2016 r.

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • opłata wstępna 1% składki
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Okres ubezpieczenia trwa od 09.05.2016 roku do 07.05.2019 roku.

 

*Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-05-09 do 2019-05-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,01%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty