Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Elita Funduszy XV_1

Bieżąca wartość: 102,28 pln 3

Opis

db Elita Funduszy XV_1to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego indeksu:

NXS Momentum Fund Stars ER Index (kod Bloomberg: NXSRMFS Index)

 

Możliwość obserwacji notowań indeksu w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na stronie internetowej: http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/78

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu

 

 

Okres ubezpieczenia: 31.08.2016 r. – 30.08.2019 r.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-08-31 do 2019-08-29
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,28%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty