Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Allianz Europe Equity Growth

Bieżąca wartość: 1 287,45 pln 4

Opis

WARTA Allianz Europe Equity Growth

kod funduszu:FAEEG
 
oparty na funduszu: Allianz Europe Equity Growth
strona www: www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/o-tfi/towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych/
 
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-12-07 do 2021-04-15
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
45,24%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte