Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Plan Akcyjny

Bieżąca wartość: 74,54 pln 4

Opis

Skierowany jest do inwestorów oczekujących bardzo wysokich zysków i gotowych do poniesienia dużego ryzyka wynikającego z inwestowania w akcje. Przy dobrej koniunkturze na giełdzie papierów wartościowych stopa zwrotu z akcji rzeczywiście może przewyższyć zyski możliwe do osiągnięcia z inwestycji w innego rodzaju instrumenty finansowe.


 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-06-18 do 2018-04-18
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-1,15%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty