Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Rynki Wschodzące II

Bieżąca wartość: 101,84 pln 2

Opis

db Rynki Wschodzące II to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego instrumentu bazowego jakim jest:

indeks MSCI Emerging Markets Index (kod Bloomberg: MXEF Index)

 

Możliwość obserwacji notowań indeksu w serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na stronie internetowej: https://www.msci.com/emerging-markets

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu MSCI Emerging Markets Index

 

Okres ubezpieczenia: 28.12.2016 r. – 28.12.2019 r.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-12-28 do 2019-12-27
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,84%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty