Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Polska Piątka III

Bieżąca wartość: 100,53 pln 2

Opis

db Polska Piątka III

 

db Polska Piątka III to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego instrumentu bazowego jakim jest koszyk akcji następujących spółek:

L.p.

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

PKO PW Equity

2

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

PKN PW Equity

3

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

PZU PW Equity

4

Bank Pekao S.A.

PEO PW Equity

5

KGHM Polska Miedź S.A.

KGH PW Equity

 

Możliwość obserwacji notowań powyższych akcji spółek w serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na stronie internetowej: https://www.gpw.pl/akcje_i_pda_notowania_ciagle

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

 

Okres ubezpieczenia: 30.03.2017 r. – 28.03.2020 r.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2017-03-30 do 2020-03-27
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,53%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty