Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Portfel z Marką

Bieżąca wartość: 100,55 pln 2

Opis

db Portfel z Markąto 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego instrumentu bazowego jakim jest koszyk akcji następujących spółek:

L.p.

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

1

Adidas AG

ADS GY Equity

2

Allianz SE

ALV GY Equity

3

BMW AG

BMW GY Equity

4

Deutsche Telekom

DTE GY Equity

5

E.ON SE

EOAN GY Equity

6

ProSiebenSat.1 Media SE

PSM GY Equity

 

Możliwość obserwacji notowań powyższych akcji spółek w serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na stronie internetowej: http://en.boerse-frankfurt.de/equities/realtime-quotes

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

 

Okres ubezpieczenia: 6.06.2017 r. – 6.06.2020r.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2017-06-06 do 2020-06-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,55%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty