Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WSCHODZĄCE POTĘGI

Bieżąca wartość: 101,90 pln

Opis

 

Aktywa Funduszu WSCHODZĄCE POTĘGI inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Point Capped 4, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zachowania koszyka akcji 20 spółek pochodzących z Hong Kongu, Chin, Korei Południowej, Brazylii, Tajwanu, Singapuru, RPA, Indii oraz Rosji. Do koszyka zostały wybrane największe i najbardziej znane spółki takie jak np. CATHAY PACIFIC AIRWAYS, CHINA MOBILE, HYUNDAI MOTOR CO, LG ELECTRONICS INC, LUKOIL OAO, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu równy jest100% wzrostu wartości koszyka, nie więcej jednak niż 65%, natomiast gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2011-05-13 do 2014-12-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,9%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty