Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

MiŚ AMERYKA

Bieżąca wartość: 115,26 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od zmian koszyka 6 surowców rolnych: kawa, kakao, kukurydza, soja, pszenica, cukier.

 

Aktywa Funduszu MiŚ AMERYKA inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Soft Commodity 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zmian koszyka 6 surowców rolnych: kawa, kakao, kukurydza, soja, pszenica, cukier.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu równy jest 100% wzrostu wartości koszyka, nie więcej jednak niż 70%, natomiast gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

 

Data likwidacji funduszu MiŚ Ameryka – 13.11.2013 r.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-03-17 do 2013-11-13
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
15,61%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty