Wiele świadczeń dodatkowych do wyboru

W Warta NNW poza zakresem podstawowym  gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto lubi sam dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb.

 

Dlaczego warto?

 

Wykupując polisę Warta NNW możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

  • całkowitej niezdolności do pracy albo do uprawiania sportu zawodowo - możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
  • czasowej niezdolności do pracy/nauki do uprawiania sportu zawodowo - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
  • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
  • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
  • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,

Dodatkowo możez uzyskać prawo do opieki medycznej obejmującej:

  • pomoc psychologa – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku będziesz potrzebował pomocy psychologa pokryjemy jej koszty do określonego w umowie limitu.
  • rekonwalescencję – świadczenie dzienne, wypłacane po zakończeniu leczenia szpitalnego,
  • rehabilitacji – jeśli lekarz prowadzący Twoje leczenia po wypadku zleci rehabilitację, pokryjemy jej koszty do określonego w umowie limitu

 

Możliwe jest też zawarcie ubezpieczenia bagażu podróżnego od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz zagubienia przez przewoźnika.