Warta Travel Plus

Jedziesz wylegiwać się na plaży czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

1.

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

Aż 10. z 19. opcji pomocy assistance w Warta Travel plus nie zawiera żadnych ograniczeń kwotowych. Gwarantuje to, m.in. że w razie wypadku czy poważnej choroby opłacimy Twój transport do domu nawet z "końca świata" w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

2.

Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

Jako jedno z niewielu towarzystw na rynku pokrywamy – w ramach opcji dodatkowej - wydatki związane kontynuacją leczenia Polsce, urazów powstałych w czasie wypoczynku i to bez względu na to czy nieszczęście spotka Cię w Polsce czy za granicą.

3.

Bagaż dobrze ubezpieczony

Utrata bagażu może popsuć wakacje i skomplikować każdy wyjazd. Dlatego warto ubezpieczyć się od takiego przypadku. Gwarantujemy zwrot wydatków poniesionych na zakup przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku tj. odzież czy przybory toaletowe oraz rekompensatę za utracone przedmioty codziennego użytku z walizkami i torbami włącznie.

4.

Pełna ochrona sprzętu narciarskiego

Z nami wyjazd na narty jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu, z ubezpieczenia "SKI – sprzęt narciarski" wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli wybierzesz dodatkowo pakiet SKI Plus - pokryjemy koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!

5.

Specjalny pakiet dla windsurferów

Z nami wyjazd na deskę czy narty wodne jest rzeczywiście bezpieczny. Jeśli stracisz swoją deskę, ulegnie ona uszkodzeniu lub zniszczeniu wypłacimy Ci odszkodowanie.

Co warto wiedzieć o WARTA Travel plus?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Zakres assistance
 • Pakiety
 • Opcje dodatkowe
 • Dla sportowców
 • Po wypadku
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Na jaką ochronę mogę liczyć wyjeżdżając za granicę z ubezpieczeniem WARTA Travel plus?
 • WARTA gwarantuje w ramach podstawowego  zakresu ubezpieczenia Warta Travel plus :

  • Pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków,
  • Zorganizowanie pomocy w ramach usług assistance STANDARD.  Dodatkowo możemy zaoferować:

  • Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Zorganizowanie i pokrycie kosztów w ramach usług assistance SUPER,
  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobie trzeciej (OC),
  • Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w tym sprzętu sportowego
  • Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w kraju skutków urazów odniesionych za granicą,
  • Zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystyczne i/lub anulowania biletu podróżnego czy noclegu
  • Specjalny pakiet dla narciarzy SKI PLUS
 • Na jaka ochronę mogę liczyć wyjeżdżając na wypoczynek w kraju z ubezpieczeniem WARTA Travel plus?
 • WARTA gwarantuje w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia WARTA Travel plus:

  • Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,

   

  Dodatkowo możemy zaoferować:

  • Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w tym sprzętu sportowego
  • Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobie trzeciej (OC).
  • Specjalny pakiet dla narciarzy SKI Plus
    
 • Jaki zakres pomocy gwarantuje pakiet assistance Standard?
 • Pakiet assistance Standard zawarty w Warta Travel plus gwarantuje podstawowy zakres pomocy w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku min. doraźną pomoc medyczną, transport czy wcześniejszy powrót ubezpieczonego.
  Oprócz tego można liczyć na pomoc prawną lub odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów czy też pokrycie kosztów ratownictwa.

 • Jaki zakres pomocy gwarantuje pakiet assistance Super?
 • Obejmuje  organizację i pokrycie kosztów min.:

   

  • powrót osób bliskich Ubezpieczonego
  • przedłużenie ochrony o 48 godzin
  • kontynuacja podróży
  • opieka nad nieletnimi dziećmi
  • zastępczy kierowca
  • odwiedziny osoby bliskiej
  • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
  • prewencyjne poszukiwanie i ratownictwo
  • pomoc finansowa
  • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
  • tłumacz
  • koszty odwołania/opóźnienia lotu
 • Co daje pakiet SKI Plus?
 • Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca:

   

  • pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego,
  • pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, który został zniszczony lub skradziony,
  • wypłatę 40 zł za każdy dzień, w którym ze względu na złą pogodę, nie mogłeś zjeżdżać na nartach.

   

  Przeczytaj też korzyści:

  Pełna ochrona dla sprzętu narciarskiego

 • Co daje pakiet SKI Plus?
 • Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca:

   

  • pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego,
  • pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, który został zniszczony lub skradziony,
  • wypłatę 40 zł za każdy dzień, w którym ze względu na złą pogodę, nie mogłeś zjeżdżać na nartach.

   

  Przeczytaj też korzyści:

  Pełna ochrona dla sprzętu narciarskiego

 • Co daje ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?
 • Gwarantuje wypłatę w razie utraty lub zniszczenia nart na skutek:

  • kradzieży z włamaniem lub rabunku czy zaginięcia w trakcie przewozu przez przewoźnika zawodowego,
  • wypadku na stoku,
  • wypadku środka komunikacji,
  • innych zdarzeń losowych (np. pożaru).

   

  Ważne! Jako sprzęt narciarski rozumiemy nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek czyli np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. Cały ten sprzęt można ubezpieczyć nawet na 10 tys. zł.

   

  Więcej dowiesz się czytając opis korzyści: Pełna ochrona sprzętu narciarskiego

 • Kiedy warto wykupić wariant z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych?
 • To oferta dla osób, które leczą się stale lub okresowo na różne schorzenia. Gwarantujemy pokrycie kosztów leczenia za granicą wynikających z zaostrzenia się przebiegu choroby.

   

  Czytaj też poradnik: Kto powinien kupić ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, przed wyjazdem na wczasy?

 • Po co mi ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce?
 • Choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich.
   
  Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku (zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami), a w szczególności:

  • badań, zabiegów i operacji,
  • pobytu w szpitalu,
  • wizyty lekarskie
  • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.

   
   
  Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

  Dowiedz się więcej! Przeczytaj Po co mi ubezpieczenie pokrycia kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku?

 • Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie z rozszerzeniem o wykonywanie pracy za granicą?
 • Taką umowę powinien zawrzeć każdy, kto ma zamiar podjąć działania i czynności w formie zatrudnienia, zarobkowania, praktyk zawodowych, wolontariatu. Przez wykonywanie pracy rozumie się wykonywanie wszelkich prac zwiększających ryzyko powstania szkody, w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac na wysokościach, remontowo - budowlanych, pracy w transporcie rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, pracy w usługach gastronomicznych.

 • Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie bagażu podróżnego?
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego gwarantuje wypłatę odszkodowania za jego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie w przypadku:

  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • zaginięcia w czasie znajdowania się pod opieką zawodowego przewoźnika
  • zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony nie mógł dopilnować i zabezpieczyć bagażu i sprzętu sportowego przed kradzieżą
  • zdarzenia losowego
  • wypadku lub katastrofy środka komunikacji

   

  Zaletą jest szeroki katalog rzeczy, które uznajemy za bagaż podróżny. Są to:

  • przedmioty osobistego użytku,
  • przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów,
  • pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku,
  • wózek dziecięcy, wózek inwalidzki,
  • sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, czyli narty biegowe, zjazdowe i wodne, deska snowboardowa,  deska windsurfingowa,  deska surfingowa,  rower,    kijki trekingowe, nordic walking, narciarskie, sprzęt do nurkowania,  sprzęt do gry w tenisa ziemnego,     sprzęt do gry w golfa, sprzęt do wspinaczki górskiej lub skałkowej.
 • Co WARTA uznaje za uprawianie sportów ekstremalnych?
 •  

  Sporty ekstremalne to sporty wysokiego ryzyka - powietrzne, wodne, lądowe, uprawiane celem osiągnięcia maksymalnych wrażeń, w szczególności: wspinaczka górska i skałkowa,  speleologia, sporty motorowe lub motorowodne, motocross, myślistwo, sztuki walki i sporty obronne, kolarstwo górskie, narciarstwo poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki narciarskie, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego lub na bezdechu, canyoning, rafting, żeglarstwo oceaniczne, baloniarstwo, bungee, B.A.S.E. jumping, surfingu, kitesurfing, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, rajdy samochodowe.

  Za sporty ekstremalne uważa się również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, np. góry powyżej 5 500m n.p.m., tereny lodowcowe (z wyłączeniem oznakowanych tras narciarskich), dżungla.

 • Co WARTA uznaje za wyczynowe uprawianie sportów?
 • Wyczynowe uprawianie sportu to uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych polegające na uczestniczeniu w treningach, obozach, zawodach sportowych, z wyłączeniem  zawodowego  uprawianie sportu.

 • Co daje pakiet SKI Plus?
 • Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca:

   

  • pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego,
  • pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, który został zniszczony lub skradziony,
  • wypłatę 40 zł za każdy dzień, w którym ze względu na złą pogodę, nie mogłeś zjeżdżać na nartach.

   

  Przeczytaj też korzyści:

  Pełna ochrona dla sprzętu narciarskiego

 • Co daje ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?
 • Gwarantuje wypłatę w razie utraty lub zniszczenia nart na skutek:

  • kradzieży z włamaniem lub rabunku czy zaginięcia w trakcie przewozu przez przewoźnika zawodowego,
  • wypadku na stoku,
  • wypadku środka komunikacji,
  • innych zdarzeń losowych (np. pożaru).

   

  Ważne! Jako sprzęt narciarski rozumiemy nie tylko narty, ale też cały osprzęt i ekwipunek czyli np. buty, gogle, kask, kijki czy kombinezon. Cały ten sprzęt można ubezpieczyć nawet na 10 tys. zł.

   

  Więcej dowiesz się czytając opis korzyści: Pełna ochrona sprzętu narciarskiego

 • Po co mi ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce?
 • Choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich.
   
  Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku (zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami), a w szczególności:

  • badań, zabiegów i operacji,
  • pobytu w szpitalu,
  • wizyty lekarskie
  • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.

   
   
  Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

  Dowiedz się więcej! Przeczytaj Po co mi ubezpieczenie pokrycia kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku?

 • Co zrobić w razie wypadku czy choroby?
 • Niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (tel. 801 308 308 (na terytorium RP) lub +48 502 308 308 (z zagranicy). Tam możesz zgłosić szkodę i uzyskać informację, co robić dalej.

   

  Pamiętaj! Jeśli nie mogłeś (np. z powodu utraty przytomności czy poważnych urazów) od razu zadzwonić do COK, możesz liczyć na pokrycie poniesionych z własnej kieszeni wydatków, po przedstawieniu faktur i dokumentacji medycznej.

 • Co zrobić po utracie lub zniszczeniu sprzętu narciarskiego?
 • Niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta tel. 801 308 308 (na terytorium RP) lub +48 502 308 308 (z zagranicy). Tam możesz zgłosić szkodę i uzyskać informację, co robić dalej.

   

  Czytaj też: Jak dostać odszkodowanie w razie zniszczenia lub utraty sprzętu narciarskiego?

 • Co zrobić, jeśli chcę wynająć narty na koszt WARTY?
 • Jeśli chcesz skorzystać z opcji SKI Plus i wynająć sprzęt, który zastąpi Ci ten zniszczony lub utracony, pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia wypożyczenia sprzętu, które będzie zawierało:

  • imię i nazwisko osoby wypożyczającej – ubezpieczonego,
  • rodzaj sprzętu,
  • datę wypożyczenia i oddania sprzętu,
  • cenę usługi.
 • Jak uzyskać zwrot kosztów karnetu w razie zamknięcia tras zjazdowych?
 • Niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta tel. 801 308 308 (na terytorium RP) lub +48 502 308 308 (z zagranicy). Tam możesz zgłosić szkodę i uzyskać informację, co robić dalej.

 • Czy można płacić składki w ratach?
 • Nie. W przypadku ubezpieczeń turystycznych składki opłacane są z góry za cały okres ubezpieczenia.

 • Czy mogę kupić ubezpieczenie WARTA TRAVEL będąc za granicą?
 • Tak. Jednak w tym wypadku ochrona zacznie działać nie wcześniej niż po 3 dniach od zawarcia umowy i opłacenia składki.

 • Jakie informacje z umowy będą mi potrzebne do uzyskania pomocy w razie problemów?
 • Od razu po zawarciu umowy najlepiej zapisać sobie w telefonie oraz tradycyjnym notatniku:

  • numer telefonu do Centrum Alarmowego WARTY (801 308 308 – na terytorium RP) lub +48 502 308 308 z zagranicy),
  • numer swojej polisy,
  • numer Pesel – w celu ułatwienia identyfikacji.
 • Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie WARTA TRAVEL?
 • Od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...