Polityka prywatności Warta4U

Niniejsza Polityka prywatności przeznaczona jest dla osób fizycznych korzystających z Aplikacji Warta4U („Aplikacja”), w związku z czym Warta przetwarza informacje, które należą do kategorii Twoich „danych osobowych”.  W niniejszej Polityce prywatności dostępnej za pośrednictwem Aplikacji lub na stronie internetowej  https://www.warta.pl/warta4u „Warta”, „my” lub „nas” odnosi się do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy rondzie Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843  Warszawa. Warta jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych, ponieważ decyduje o tym, dlaczego i w jaki sposób są one przetwarzane, działając tym samym w charakterze „Administratora danych”. Podmiotem przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami będzie Amodo d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, HR-10000 Chorwacja, przy ul. Frana Folnegovića 1/C. 

Twoja prywatność  jest dla nas ważna dlatego musimy być transparentni co do sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji o Tobie. Możesz się z nami kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl


Aplikacja jest to usługa, którą świadczymy, aby pomóc Ci stać się bezpieczniejszym kierowcą, w tym poprzez dostarczanie na bieżąco informacji zwrotnych na temat Twojego stylu jazdy oraz zachęcania Cię do poprawy stylu za pomocą dostosowanych do Ciebie szkoleń i nagród.
Mówiąc w dalszej części tekstu o danych osobowych, mamy na myśli wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe, które zostały zanonimizowane w taki sposób, że osoba, której dane dotyczą, nie może być lub już nie może być zidentyfikowana (dane anonimowe), nie stanowią danych osobowych.


1.    Przetwarzanie danych


Akceptując Warunki uczestnictwa w Programie Warta4U  i udzielając zgody w Aplikacji, wyrażasz zgodę na to, że będziemy stale gromadzić i przeglądać Twoje dane osobowe za pośrednictwem otwartej lub zamkniętej Aplikacji, w celu pomocy Ci w staniu się bezpieczniejszym kierowcą, w tym poprzez dostarczanie ciągłych informacji zwrotnych na temat Twojego stylu jazdy oraz zachęcanie Cię do poprawy stylu jazdy za pomocą dostosowanych do Ciebie nagród i szkoleń.


a.    Podstawowe dane podawane w Aplikacji
adres e-mail
Twój adres e-mail jest nam potrzebny do (i) utworzenia konta użytkownika i przeprowadzenia procesu rejestracji oraz (ii) komunikowania się z Tobą w przypadku pytań i wysyłania wiadomości w tym, w celach marketingowych (w razie potrzeby za Twoją zgodą). 


b.    Dane Aplikacji

Dane geolokalizacyjne (dane GPS)
Jak tylko aktywujesz odpowiednią funkcję w Aplikacji, będziemy stale pobierać dane geolokalizacyjne z Aplikacji, w tym dane dotyczące Twojej jazdy, zarówno gdy prowadzisz samochód jak i gdy go nie prowadzisz. Dane geolokalizacyjne obejmują dane dotyczące czasu, wysokości nad poziomem morza, kraju, lokalizacji, ulicy, prędkości, żyroskopu, magnetometru i powiązanych danych (np. kategorii drogi, kolei). Aplikacja potrzebuje tych informacji, aby określić (i) w jaki sposób się przemieszczasz (samochodem, autobusem, pociągiem, metrem, chodząc, biegając, jeżdżąc na rowerze i stojąc w miejscu) oraz czy jesteś kierowcą, czy pasażerem, a także (ii) aby zebrać dane o Twoim zachowaniu podczas jazdy (patrz poniżej).


Mimo, że nie jesteśmy zainteresowani takimi pośrednimi odniesieniami, z danych geolokalizacyjnych można wywnioskować lokalizację Twojego miejsca pracy i zamieszkania oraz miejsca, które lubisz odwiedzać (czas wolny). Z informacji o odwiedzanych lokalizacjach można pośrednio wywnioskować/wyprowadzić  dane szczególnej kategorii, czego nie będziemy robić – nie będziemy ich wyprowadzać ani utrwalać.  Wyrażając jednak zgodę, chcielibyśmy, abyś był tego świadomy. 

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji usługa lokalizacji musi być włączona. Ta funkcja może wymagać dodatkowego uprawnienia udzielonego Aplikacji na dostęp do Twojego urządzenia.

Dane dotyczące zachowania za kierownicą
Dane o zachowaniu kierowcy są niezbędne do rejestracji i oceny Twojego zachowania na drodze. Dane te obejmują dokładne informacje o tym, jak i jak często przyspieszasz i hamujesz, a także informacje o prędkości (w tym o prędkości maksymalnej, średniej oraz o tym, jak długo i w jakim stopniu przekraczasz prędkość podczas jazdy) oraz o Twoim zachowaniu w czasie zakrętów. 

Uwaga: Aplikacja wymaga dostępu do funkcji rozpoznawania ruchu w systemie operacyjnym Twojego urządzenia. Ta funkcja może wymagać dodatkowego uprawnienia udzielonego Aplikacji na dostęp do Twojego urządzenia.

Ogólne dane dotyczące podróży
Ogólne dane dotyczące podróży są niezbędne do rejestracji i oceny poszczególnych podróży. Dane te obejmują unikalny identyfikator podróży (kod używany do rejestrowania każdej indywidualnej podróży), odległość (w km lub milach), czas trwania podróży, czas prowadzenia samochodu (w sekundach), czas postoju samochodu oraz to, jak często korzystasz ze swojego urządzenia (liczba działań podczas jazdy na podstawie pomiarów prędkościomierza i żyroskopu). 


Informacje dotyczące Twojej interakcji z Aplikacją poprzez szkolenia i wyzwania
Analizujemy dane związane z Twoją interakcją z Aplikacją (takie jak szkolenia i wyzwania). Jest to konieczne, abyśmy mogli ocenić zmiany w Twoim sposobie prowadzenia pojazdu w czasie i zapewnić Ci ciągłe informacje zwrotne dotyczące stylu jazdy.


Status sieci/Wi-Fi
Aplikacja zbiera dane geolokalizacyjne w czasie rzeczywistym, gdy jesteś online i ma dostęp do następujących informacji: sieć (2G, 3G, 4G, 5G), podłączony do Wi-Fi (tak lub nie), dostępna sieć komórkowa (tak lub nie). Jeśli połączenie zostanie przerwane, informacje są przechowywane lokalnie do czasu ponownego uzyskania połączenia.


Dane o połączeniach i SMS-ach (w tym dane o połączeniach przychodzących/wychodzących i czasie trwania odebranych połączeń)
Ze względów bezpieczeństwa Aplikacja posiada funkcję umożliwiającą automatyczne odbieranie połączeń przychodzących i wiadomości tekstowych, gdy Aplikacja jest zajęta rejestracją przejazdu. Aplikacja jednak nie gromadzi tych danych. 

Uwaga: Korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne. Jeśli chcesz z niej korzystać, musisz wyrazić zgodę na dostęp do wiadomości tekstowych i połączeń poprzez system operacyjny swojego Urządzenia. Funkcje te wykorzystujemy wyłącznie w celu odczytu przez Ciebie wiadomości tekstowych i odbierania połączeń telefonicznych. 


Inne informacje o stanie telefonu
Inne informacje o stanie Twojego urządzenia są niezbędne, aby Aplikacja mogła funkcjonować bezbłędnie pod względem technicznym. Dane te obejmują: Stan Aplikacji (otwarta na pierwszym planie lub w tle, zamknięta), stan GPS (włączony lub wyłączony), zezwolenie na lokalizację, stan Bluetooth (włączony lub wyłączony, sparowane urządzenia, połączone lub niepołączone, czujnik Bluetooth włączony lub wyłączony), stan wyjścia audio (zintegrowane głośniki lub słuchawki), stan baterii telefonu (aktualny poziom baterii i zmiany) oraz stan trybu oszczędzania energii.


2.    Podstawa prawna


Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych jeśli nie zaistnieje odpowiednie uzasadnienie dla tego celu przewidzianego w przepisach prawa. W związku z tym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyskamy Twoją uprzednią zgodę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.
Umowa między Tobą a Wartą jest zawierana poprzez pobranie, uzyskanie dostępu lub korzystanie z Aplikacji, przy czym musisz przystąpić na warunki Programu Warta4U, które będą Cię prawnie wiązać. Dodatkowo, w razie konieczności, Twoja wyraźna zgoda  stanowi również podstawę prawną przetwarzania Twoich danych. To samo dotyczy wiadomości marketingowych, które możemy Ci wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Aplikacji, oraz innych sposobów kontaktowania się z Tobą, w odniesieniu do których wyraźnie prosimy o zgodę.


3.    Co się stanie, jeśli nie podasz danych osobowych?

Korzystanie z Aplikacji ma charakter dobrowolny, a my potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby zapewnić możliwość korzystania z usług oferowanych przez Aplikację. Jeżeli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł korzystać z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Starannie określiliśmy dane podstawowe oraz dane dotyczące Aplikacji, których od Ciebie potrzebujemy, aby osiągnąć cel określony w niniejszym dokumencie.


4.    Odbiorcy

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom w ramach Grupy Warta. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie pracownicy i działy, dla których jest to niezbędne, i tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku konieczności przekazania Twoich danych osobowych do innych podmiotów w ramach Grupy Warta, zapewnimy, że takie przekazanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom spoza Grupy Warta. Te osoby trzecie zasadniczo należą do następujących kategorii odbiorców:


a.    Dostawcy usług IT, którzy pomagają nam w obsłudze, dostarczaniu, ulepszaniu, integracji, dostosowywaniu, wspieraniu i marketingu Aplikacji, na przykład (i) dostawca usług przechowywania danych w chmurze, który hostuje dane Aplikacji w centrach danych oraz (ii) zewnętrzny dostawca usług oprogramowania, który zapewnia bieżące wsparcie IT dla Aplikacji.
b.    Dostawcy usług związanych z relacjami z klientami, którzy pomagają nam zarządzać relacjami z klientami, np. poprzez wysyłanie do Ciebie wiadomości (marketingowych).
c.    Zawodowi doradcy, którzy podlegają tajemnicy zawodowej lub są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy, tacy jak prawnicy i księgowi.
d.    Organy i władze krajowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych.
e.    Odbiorcy zewnętrzni w celu pomocy w negocjacjach dotyczących potencjalnego połączenia, finansowania, przejęcia, rozwiązania, transakcji lub postępowania obejmującego sprzedaż, przeniesienie, zbycie lub ujawnienie naszej działalności lub aktywów, w całości lub w części, innej spółce. W przypadku moratorium, upadłości lub zarządu komisarycznego dane osobowe mogą również zostać przekazane jako aktywa. Jeśli inny podmiot przejmie naszą działalność, operacje lub aktywa, podmiot ten może wejść w posiadanie gromadzonych przez nas danych osobowych i przejmie prawa i obowiązki w odniesieniu do Twoich danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Gdy korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców (w tym administratorów danych), takie osoby trzecie podlegają zobowiązaniom umownym (np. na mocy umowy o przetwarzaniu danych). Nasi administratorzy danych przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi uprzednimi pisemnymi instrukcjami i muszą podjąć środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

5.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz wyliczenia składki ubezpieczeniowej, (także w przyszłości, do czasu odwołania przez Ciebie zgody). W tym celu stosujemy procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Twój temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Cię do określonej grupy, w celu wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. 

Podstawą profilowania będą gromadzone przez Aplikację dane dotyczące Twojego stylu jazdy, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia. Masz prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez pracownika.


Na ocenę Twojego stylu jady mają wpływ rejestrowane przez Aplikację informacje o tym, jak i jak często przyspieszasz i hamujesz, informacje o prędkości oraz o Twoim zachowaniu w czasie zakrętów, jak i korzystaniu przez Ciebie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Szczegółowa i bieżąca ocena Twojego stylu jazdy jest na bieżąco dostępna w aplikacji Warta4U


Dane te będą mogły też zostać wykorzystane do tworzenia profili statystycznych, na podstawie których będą oceniani inni potencjalni klienci w przyszłości.


6.    Okresy przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je gromadziliśmy. Usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi, gdy (i) wycofasz swoją zgodę lub (ii) gdy nie będą one już potrzebne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zgodnie z obowiązującym prawem (o ochronie danych), możemy mieć prawo do dłuższego przechowywania Twoich danych osobowych w przypadku skargi lub perspektywy procesu sądowego dotyczącego relacji, którą z Tobą mamy. Ponadto okres przechowywania może zostać przedłużony w oparciu o prawne zobowiązania do przechowywania i dokumentowania.

7.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Warta przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie poziomy bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych poprzez nasze procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, usunięciem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem. Nasze polityki i procedury bezpieczeństwa informacji są ściśle dostosowane do ogólnie przyjętych standardów międzynarodowych i są regularnie przeglądane i aktualizowane w miarę potrzeb, aby sprostać naszym potrzebom biznesowym, zmianom technologicznym i wymogom prawnym. 


8.    Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą


W odniesieniu do swoich danych osobowych masz następujące prawa:
a.    prawo dostępu i prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, art. 15 RODO
b.    prawo do sprostowania, art. 16 RODO
c.    prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 RODO
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
e.    prawo do przeniesienia danych, art. 20 RODO
f.    prawo do wniesienia sprzeciwu, art. 21 RODO

Wycofanie zgody: możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym, kontaktując się z nami pod adresem warta4U@warta.pl

Prawo do wniesienia skargi: Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

Czas obsługi: Zrealizujemy Twoje żądania w terminie określonym przez prawo (30 dni). W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące w zależności od złożoności wniosku i liczby wniosków. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, podając przyczyny opóźnienia. Jeśli skorzystasz z prawa do wycofania zgody, zastosujemy się do Twojego żądania ze skutkiem natychmiastowym, w granicach przepisów prawa.


9.    Komunikacja


Będziemy Ci wysyłać wiadomości e-mail i powiadomienia push za pośrednictwem Aplikacji związane z jej użytkowaniem oraz będziemy kontaktować się z Tobą co pewien czas poprzez spersonalizowane wiadomości (na przykład informacje o nowych funkcjach Aplikacji lub przypomnienia o korzystaniu z Aplikacji) w celu zwiększenia zaangażowania. Możesz nimi zarządzać w ustawieniach aplikacji. 

10.    Zmiany w naszej Polityce prywatności Programu Warta4U


Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy informować o zmianach za pośrednictwem strony internetowej lub Aplikacji. W przypadku istotnych zmian ponownie poprosimy o Twoją zgodę (jeśli będzie to wymagane) i wyraźnie zaznaczymy takie przypadki, umieszczając powiadomienie na stronie głównej Aplikacji i ekranach logowania lub wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną. Zachęcamy do przeglądania tego dokumentu podczas każdego korzystania z Aplikacji, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ujawniania informacji i sposobami ochrony swojej prywatności.

11.    Pytania, korzystanie z praw do ochrony danych, skargi

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, wykorzystywania lub przechowywania Twoich danych osobowych lub jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres IOD@warta.pl


Badamy i staramy się rozwiązać każdą skargę i spór dotyczący przetwarzania danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym zwykle mieszkasz, w którym pracujesz lub w miejscu domniemanego narus
 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2023 roku