Wezwanie do odbioru weksli do umów agencyjnych rozwiązanych przed 1 stycznia 2009r.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, wzywają  wszystkie osoby, współpracujące na podstawie umowy agencyjnej z TUiR/TUnŻ WARTA SA,. a których umowa agencyjna została rozwiązana przed datą 01.01.2009 r., do odbioru złożonych zabezpieczeń finansowych w postaci weksla in blanco.

Odbioru w/w zabezpieczeń można dokonać do 15 września  2018 roku pod niżej wskazanym adresem, po wcześniejszym ustaleniu terminu (dane kontaktowe): 

00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

BIURO WSPARCIA DYSTRYBUCJI

Nr Telefonu TUiR WARTA S.A. + 48 22 27 22 758 adres e-mail: weksle.tuir@warta.pl

Nr Telefonu TUnŻ WARTA S.A. +48 22 27 23 055 adres e-mail: weksle.tunz@warta.pl

W przypadku nieodebrania zabezpieczeń w wyznaczonym terminie TUiR/TUnŻ dokona komisyjnego niszczenia weksli w sposób trwale uniemożliwiający odtworzenie zarówno dokumentu weksla ja i jego treści, wskutek czego odbiór weksli w terminie późniejszym będzie niemożliwy.


Zmiana adresu Centrum Windykacji Należności od 27 listopada 2017 roku.

Uprzejmie informujemy, że od 27 listopada 2017 r. zmienia się adres Centrum Windykacji Należności TUiR / TUnŻ „Warta" S.A.
Jesteśmy dostępni w biurowcu Orion Business Tower przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.

Numery telefonów, adresy mailowe i numer faksu pozostają bez zmian: infolinia 504 40 80 90, mailto: CWN@warta.pl, fax 42 293 10 15.Komunikat dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. posiadających ubezpieczenie WARTA Aktywny Kapitał

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15.11.2017 rozszerzona została lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w Wariancie 1 Indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WARTA Aktywny Kapitał, dostępnego dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 
Lista nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
 
L.p. Nazwa funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu Kategoria funduszu* Profil ryzyka* Waluta jednostek uczestnictwa
 1  WARTA Allianz PIMCO Income Subfundusz Allianz PIMCO Income A 2 PLN
 2 WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond B 4 PLN
 3 WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond B 4 PLN
 4 WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich
Esaliens Akcji Azjatyckich (poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji Azjatyckich)
A 6 PLN
 5 WARTA Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych B 2 PLN
 6 WARTA Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN hedged) A 3 PLN
 7 WARTA Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Diversified Growth (PLN hedged) A 3 PLN
 8 WARTA Skarbiec Depozytowy DPW Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWY B 2 PLN
 9 WARTA Skarbiec Małych i Średnich Spółek Subfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK A 5 PLN
 10 WARTA Skarbiec Market Opportunities Subfundusz SKARBIEC – Market Opportunities A 4 PLN
*zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie WARTA Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia
 

Lista funduszy w Wariancie 2 Indywidualnego ubezpieczenia na życie WARTA Aktywny Kapitał nie uległa zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie WARTA Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

-Ubezpieczyciel może tworzyć nowe fundusze i likwidować fundusze. Lista -Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia jej aktualizacji.

-Zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.Ostrzeżenie dla klientów Grupy WARTA

 

Informujemy, że poniżej wskazane firmy nie mają pełnomocnictw do działania w imieniu spółek Grupy WARTA.

 • - Agent ubezpieczeniowy prowadzący działalność na ul  Strażackiej 2, 44-352 Czyżowice oraz Rynek 15, 44-300 Wodzisław Śląski
 • - Centrum Logistyki Finansowej
 • - Goldberg & Sons Spółka z o.o
 • - Eu4ya
 • - Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • - Krakowska Kancelaria Finansowa
 • - Warszawska Kancelaria Finansowa
 • - Gdańska Kancelaria Finansowa
 • - Małopolskie Centrum Finansowe
 • - Krakowskie Centrum Finansowe
 • - Mazowiecka Izba Finansowa
 • - Life Insurance
 • - Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską

Komisji Nadzoru Finansowego przygotowała wyszukiwarkę agentów ubezpieczeniowych, w której można sprawdzić, czy dana osoba lub podmiot jest zarejestrowany jako agent ubezpieczeniowy i z jakimi towarzystwami ubezpieczeniowymi współpracuje. Poniżej publikujemy link do wyszukiwarki KNF:

https://au.knf.gov.pl/Au_online/