Adres do zgłoszenia szkody

TUiR WARTA S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1020
00-950 Warszawa 1

TUnŻ Warta S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1013
00-950 Warszawa 1

 

Adres centrali

TUiR "WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

TUnŻ "WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych w TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA S.A.:

Anna Przybyłko Kontakt: IOD@warta.pl

 

Organ Nadzoru właściwy w zakresie ochrony danych osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Dalsze dane: https://uodo.gov.pl/ 

Infolinia / telefoniczne zgłoszenie szkody:

+48 502 308 308

+48 801 308 308

 

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 22:00, w soboty: 08:00 - 16:00.

Zgłaszanie szkód oraz obsługę assistance: realizujemy nieprzerwanie 24/7

Zgłoszenie szkody SMS: wyślij SMS o treści SZKODA na numer +48 661 001 581. Oddzwonimy 

Koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora

Obsługa zgłoszonych szkód dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 06:00 – 22:00, w soboty: 08:00 – 16:00