Compliance i transparentność

Nasza działalność opiera się na profesjonalnym i rzetelnym przestrzeganiu wszelkich regulacji prawnych i rynkowych. Realizujemy zadania w zakresie Compliance i Ładu korporacyjnego w sposób odpowiedzialny i etyczny, wzmacniając zaufanie Klientów do naszej firmy i rynku ubezpieczeń. Nasi pracownicy realizują projekty zgodnie z zasadami przejrzystości, skrupulatności oraz zgodności z prawem.

 

Na co dzień ten filar zrównoważonego rozwoju realizujemy m.in. w następujących obszarach:

Zapewniamy różnorodność i równość szans

Naszym zdaniem, każdy powinien mieć takie same szanse rozwoju oraz awansu, i tak też działamy w Warcie, gdzie już niemal osiągnęliśmy parytet płci w przypadku kadry menadżerskiej. Równość szans jest dla nas priorytetem, a polityka kadrowa opiera się na ocenie profesjonalizmu i posiadanych umiejętności.

Jesteśmy Compliant 

Działania w tym obszarze realizujemy w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy dot. Compliance. Określają one zasady pracy naszego zespołu w zakresie zgodności działalności firmy z obowiązującymi normami, rekomendacjami, regulacjami oraz standardami etycznymi w zakresie postępowania naszych pracowników. Każda osoba dostrzegająca przypadki łamania tych zasad ma możliwość ich zgłoszenia za pomocą specjalnych kanałów komunikacji (Whistleblowers).

Prowadzimy działania antykorupcyjne i przeciwdziałamy praniu pieniędzy

Nasi pracownicy mają jasno określone zasady dotyczące występowania konfliktu interesów, przyjmowania prezentów od kontrahentów czy zakazu przyjmowania lub oferowania łapówek. Skrupulatnie działamy również na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zapewniamy ochronę danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych jest naszym priorytetem. Stosujemy przepisy RODO i wytyczne europejskich organów.