Jak uzyskać ZWROT SKŁADKI z umowy ubezpieczenia na życie zawartej w Warcie?
W celu zwrotu składki wystarczy, że wypełnisz poniższy elektroniczny formularz oraz załączysz skan lub zdjęcie dokumentu zawierającego:
 
►Imię i nazwisko Ubezpieczającego
►Serię i numer polisy
►Kwotę zwrotu
►Nr rachunku bankowego na który mam zostać dokonany zwrot
►Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego  – jeśli inny niż wnioskujący
►Czytelny podpis Ubezpieczającego
 
Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu
Jak zrealizować PRZEKSIĘGOWANIE pomiędzy polisami ubezpieczeń na życie zawartych w Warcie?
W celu realizacji przeksięgowania składek pomiędzy polisami wystarczy, że wypełnisz poniższy elektroniczny formularz oraz załączysz skan lub zdjęcie dokumentu zawierającego:
 
►Serię i numer polisy źródłowej
►Imię i nazwisko Ubezpieczającego na polisie źródłowej
►Kwotę przeksięgowania
►Serię i numer polisy docelowej
►Imię i nazwisko Ubezpieczającego na polisie docelowej
►Czytelny podpis Ubezpieczającego z polisy źródłowej
 
Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu
Jak zrezygnować z wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i uzyskać zwrot wpłaconej składki? 
W celu rezygnacji z wniosku i zwrotu wpłaconej składki wystarczy, że wypełnisz poniższy elektroniczny formularz oraz załączysz skan lub zdjęcie dokumentu zawierającego:
 
►Imię i nazwisko Ubezpieczającego
►Serię i numer wniosku
►Pisemną dyspozycję rezygnacji z wniosku i zwrotu wpłaconej składki
►Nr rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot
►Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego  – jeśli inny niż wnioskujący
►Czytelny podpis Ubezpieczającego
 
Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu 
Zwrot i przeksięgowanie składki
Wymagane załączenie skanu pisma
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Niepoprawny PESEL
To pole jest wymagane.
Niepoprawny adres e-mail
To pole jest wymagane.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUiR WARTA S.A.) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUnŻ WARTA S.A.) informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania w zakresie obsługi polisy, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji zapytania i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt.

Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych Czytaj więcej

(maksymalny rozmiar pliku: 2.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka