Ubezpieczenia majątkowe

2015 r. okazał się wymagającym okresem na rynku majątkowym. Na tym tle bardzo pozytywny poziom sprzedaży osiągnęła Warta przy utrzymaniu rentowności na wysokim poziomie. Łączny przypis składki brutto w 2015 r. wyniósł 3,59 mld zł co oznacza poprawę wyniku o 7,1 proc względem 2014 r. Wzrostową tendencję utrzymały wszystkie kluczowe segmenty ubezpieczeń: małych i średnich przedsiębiorstw (16,7 proc.), mieszkaniowych (4,8 proc.) czy komunikacyjnych (0,7 proc.). Łącznie ubezpieczenia indywidualne zebrały o 18,8 proc. wyższą składkę w porównaniu z 2014 r., osiągając 2,46 mld zł.

– Bezsprzecznie mogę stwierdzić, że Warta jest liderem rynku nie tylko pod względem wyników, ale także skutecznego wdrażania użytecznych innowacji. Obejmują one niemal każdą płaszczyznę funkcjonowania naszej firmy, w tym procesów obsługi klienta, sprzedaży, komunikacji czy oceny ryzyka. Kluczem jest jednak fakt, że już widzimy, jak pozytywnie wpływają one na zadowolenie klientów, rosnącą sprzedaż i wyśmienite wyniki finansowe, które osiągnęliśmy w 2015 r. Z dumą mogę stwierdzić, że jesteśmy niemal jedyną firmą na rynku, która wraz ze wzrostem przypisu składki utrzymała większość wyniku finansowego z 2014 r. – mówi Jarosław Parkot, prezes TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A.

Na dobre wyniki w komunikacji, czyli w segmencie najmocniej narażonym na ostrą konkurencję ceną, znaczący wpływ miała nowatorska taryfikacja on-line, umożliwiająca najdokładniejsze na rynku dopasowania ceny polisy do charakterystyki klienta. Już po ok. sekundzie agent otrzymuje propozycję składki bazującej na liczbie zmiennych, znacząco przewyższających konkurencję. Wyliczenie ceny odbywa się natomiast w chmurze, w trybie on-line, zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi. Nowe technologie Warta wdrożyła również m.in. w procesach sprzedażowych oraz obsłudze klienta.

– W centrum naszej uwagi pozostaje proces likwidacji szkód. Jesteśmy świadomi, że dla większości klientów to właśnie ten moment jest wyznacznikiem jakości pracy firmy ubezpieczeniowej. Stąd też już od kilku lat wyznaczamy standard w tej kategorii, a w zeszłym roku uruchomiliśmy pierwszą w Polsce  i jedną z pierwszych w Europie aplikację dedykowaną do mobilnej likwidacji szkód. To rewolucja na rynku, która na nowo wyznacza kształt komunikacji między poszkodowanym i likwidatorem oraz znacząco ułatwia i przyśpiesza realizację procesu. Co więcej, stale pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, z których część powinniśmy wdrożyć jeszcze w tym roku – mówi Jarosław Parkot.

Aplikacja Warta Mobile służąca do mobilnej likwidacji szkód spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Do 21 marca skorzystało z niej ponad 3,5 tys. użytkowników, którzy telefonicznie zgłosili szkodę do Warty. Dzięki niej, przy użyciu smartfona, klient jest w stanie wykonać wszystkie czynności związane z likwidacją szkód majątkowych, w tym przeprowadzić wspólnie z likwidatorem zdalne oględziny. Rośnie również wśród klientów zainteresowanie BLS, kolejną innowacją wprowadzoną na rynek przez Wartę. Tylko w zeszłym roku w ramach tego systemu Warta zlikwidowała ponad 5 tysięcy szkód. Co więcej, w ramach produktu OC Szybka Wypłata, który jest dołączany bezpłatnie do ubezpieczenia OC  Warty,  klient może zgłosić bezpośrednio również szkodę, która nie kwalifikuje się do likwidacji w ramach BLS. Z tego rozwiązania klienci skorzystali w przypadku 3,3 tys. szkód.   

Ubezpieczenia życiowe

Wzrost sprzedaży utrzymały również ubezpieczenia na życie. Łączne przychody z tego tytułu wzrosły o 6,6 proc. osiągając 1,65 mld zł. Szczególnie dynamicznie zwiększyła się składka ubezpieczeń grupowych (30,1 proc.) oraz polis strukturyzowanych (20,9 proc.). Kluczowym kanałem pozostaje bancassurance, który odpowiada za 75 proc. sprzedaży produktów życiowych.

Tempo wzrostu składki w ubezpieczeniach życiowych bardzo nas cieszy. Szczególnie dobrą informacją jest niezwykły poziom sprzedaży produktu grupowego Warta dla Ciebie i Rodziny, który z sukcesami jest oferowany również przez agentów majątkowych. To nowatorskie podejście, a efekt przerósł nasze oczekiwania, dlatego planujemy poszerzyć gamę produktów życiowych w tym kanale sprzedaży. Również w bancassurance chcemy zapoczątkować nowy trend istotnie wzmacniając ofertę o produkty ochronne. Już wkrótce powinniśmy rozpocząć sprzedaż tego typu ubezpieczeń wraz z naszym nowym partnerem. Dzięki temu chcemy jeszcze mocniej zwiększyć sprzedaż w tym kanale, po tym jak w zeszłym roku wzrosła o 30 proc. – dodaje Prezes Warty.

Wynik finansowy

Bardzo dobra sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przekłada się na wyniki finansowe spółek. Pomimo wysokiej konkurencji na rynku Warta niemal utrzymała wynik techniczny spółki majątkowej, który wyniósł ponad 108,5 mln zł. Na wysokim poziomie w stosunku do całego rynku utrzymuje się również wynik finansowy nettoktóry osiągnął w ubiegłym roku 261,2 mln zł. Znaczącą poprawę zanotowała spółka życiowa, której wynik techniczny osiągnął 41,5 mln zł, a wynik finansowy niemal 35,7 mln zł.

Warta szczególnie dużo uwagi poświęca bezpieczeństwu finansów klientów, czego potwierdzeniem są poszczególne wskaźniki, znajdujące się znacząco wyżej od wymogów ustawowych. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w Warcie majątkowej wyniósł 314 proc., a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 119 proc. Dla spółki życiowej te wskaźniki wyniosły odpowiednio 211 proc. i 112 proc. Obecny rating Warty przyznany przez Standard & Poor’s utrzymuje się na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.