Coroczne sprawozdania Rzecznika Finansowego pokazują m.in. skalę sytuacji, w których u poszczególnych ubezpieczycieli doszło do sporu między klientami a firmą. Liczba spraw kierowanych do Biura Rzecznika zestawiana jest z udziałem danego ubezpieczyciela w rynku, a następnie wyrażana w procentach. Im niższy wynik, tym proporcjonalnie mniej zastrzeżeń do działania firmy zgłaszają jej klienci.

W tym roku w segmencie ubezpieczeń majątkowych (dział II) po raz kolejny Warta znalazła się na pierwszym miejscu, uzyskując bezkonkurencyjny wskaźnik 62 proc. Dla porównania, kolejni ubezpieczyciele uzyskali wyniki kolejno 70 i 89 proc. Warta zajęła także najwyższą pozycję w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2022 r. odnotowała wynik na poziomie 57 proc. Kolejne firmy uzyskały wskaźnik (63 proc. i 74 proc.).
 

Warta numerem jeden kolejny rok z rzędu

To już tradycja, że Warta jest liderem w obu tych kategoriach. Firma była numerem jeden pod względem jakości obsługi klienta w ubezpieczeniach majątkowych (dział II) i komunikacyjnych także w sprawozdaniach Rzecznika za lata 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Te wyniki cieszą nas szczególnie, bo wprost mówią o zadowoleniu naszych klientów – komentuje Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu w Warcie, odpowiedzialny za likwidację szkód i operacje. – Nasi klienci mogą być pewni, że nawet w sytuacjach trudnych rzetelnie i empatycznie podchodzimy do prowadzonych spraw. To daje im spokój i poczucie bezpieczeństwa – a o to przecież chodzi w ubezpieczeniach. Rafał Stankiewicz dodaje, że sukcesy Warty to przede wszystkim  zasługa pracowników i agentów, którzy dbają o długofalowe relacje z klientem i próbują zaradzić wszelkim nieporozumieniom. Firma stale udoskonala procedury obsługi klienta i pracuje nad kolejnymi wdrożeniami, które usprawnią komunikację z klientami  i przyspieszą obsługę ich spraw.