Podstawowe dane:

  • wzrost przypisu składki: +15,4% w WARCIE majątkowej, +15,8% w życiowej
  • dynamiczny wzrost sprzedaży w strategicznych liniach biznesowych:
    • +20,8% w ubezpieczeniach komunikacyjnych
    • +9,6% w ubezpieczeniach na życie ze regularną składką

Ważniejsze wydarzenia:

  • dalszy rozwój sieci sprzedaży – wzrost liczby agentów i doradców ubezpieczeniowych
  • kolejne ułatwienia w procesie likwidacji szkód – zgłoszenie szkód on-line
  • zmiana perspektywy ratingu WARTY na pozytywną

TUiR WARTA

WARTA w I kwartale 2012 roku osiągnęła 15,4% wzrost przypisu składki, zbierając 649,2 mln zł składek, wobec 562,5 mln zł zebranych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wpływ na taki przyrost składki miały ubezpieczenia komunikacyjne (20,8%), ubezpieczenia gospodarcze (9,9%) oraz ubezpieczenia morskie i lotnicze (9,2%).

WARTA wypracowała w I kwartale 2012 roku wynik techniczny w wysokości 35,2 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej. Tak znacząca poprawa rentowności wynika przede wszystkim z wysokiej dynamiki sprzedaży, jak również konsekwentnie prowadzonej polityki selekcji ryzyka, co przełożyło się na poprawę jakości portfela. Zysk netto na poziomie 117,5 mln zł wynikał z bardzo dobrych wyników sprzedaży oraz zysków z inwestycji.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca 2012 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 307,6%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 125,1%.

TUnŻ WARTA

TUnŻ WARTA zebrała w I kwartale 2012 roku 598,5 mln zł składek , co wobec 516,7 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku, oznacza wzrost przypisu o 15,8%. Na tak dobry rezultat największy wpływ miały produkty o charakterze inwestycyjnym. W omawianym okresie Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży trzy nowe tego typu ubezpieczenia – „Golden Profit”, „Dolar Klik”, „Top 10”,  oraz kontynuowało sprzedaż „Profit Planu”. Przychody z ich sprzedaży osiągnęły 286,8 mln zł i były o 72% wyższe niż osiągnięte z tej grupy produktowej w roku 2011.

Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń ze składką regularną. W I kwartale 2012 roku wzrósł on o 9,6% w odniesieniu do I kwartału ubiegłego roku. O 8,3% wzrosły przychody z tytułu umów grupowych i o 15,3% z tytułu umów indywidualnych.

WARTA życiowa wypracowała w I kwartale 2012 roku 7,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 16,8%  w stosunku do ubiegłego roku. Wynik ten został osiągnięty w całości na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Wynik techniczny po trzech miesiącach 2012 roku wyniósł 10,1 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 328%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116%.

Komentarz Jarosława Parkota – Prezesa Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA

Za nami kolejny dobry kwartał. Ponad 15% wzrostu przypisu dla obu spółek będzie z pewnością lepszym wynikiem niż średnia rynkowa po I kwartale w obu działach ubezpieczeń. To oznacza poprawę pozycji WARTY zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie. Warto podkreślić, że w spółce majątkowej to już piąty kwartał z rzędu, w którym wykazujemy dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Jesteśmy też zadowoleni z tego, że spokojnie i pomyślnie zmieniamy strukturę naszego portfela w spółce życiowej, wykazując równocześnie wzrost przypisu składki. Stopniowo zmniejszamy znaczenie krótkoterminowego ubezpieczenia oszczędnościowego WARTA Gwarancja, a zwiększamy ubezpieczeń inwestycyjnych, zawieranych na dłuższy okres.

Cieszą też lepsze wyniki finansowe i techniczne obu spółek. Takie wyniki nie przyszły jednak same. Konsekwentnie rozbudowujemy sieć sprzedaży, na koniec tego roku liczba agentów i multiagentów powinna wzrosnąć o około 10%.

Rozwijamy też sprzedaż direct, choć nie stanowi ona o naszym dynamicznym wzroście. To raczej sposób na dotarcie do osób, które lubią i potrafią kupować on-line. Staramy się ułatwić im to zadanie. W ostatnim czasie uruchomiliśmy np. konto Klienta, dzięki któremu każdy, kto choć raz kupił u nas polisę przez internet, kolejną nabędzie szybciej i łatwiej.

Poprawiamy wygodę i szybkość zgłoszenia szkody do WARTY. Od niedawna można to zrobić on-line i to zarówno z komputera czy tabletu, jak i przy pomocy specjalnej aplikacji na smartfony WARTA Mobile. To efekt założenia, że najwyższej jakości likwidacja szkód, jest najlepszym narzędziem przekonującym Klientów do naszych usług.

W pierwszym kwartale, dostaliśmy kolejną dobrą informację od Standard&Poor’s. Analitycy agencji, na wieść o transakcji przejęcia WARTY przez Talanx, w ciągu kilku dni zmienili nam perspektywę ratingu na pozytywną. Uzasadniali to zniknięciem niepewności, co do tego, czy WARTA pozyska znowu stabilnego akcjonariusza. Przypomnę, że w listopadzie agencja zdecydowała się na podniesienie nam oceny ratingowej z BBB do BBB+, doceniając m.in. wprowadzane zmiany w spółce, poprawę jej rentowności i dobrą pozycję rynkową.