Podstawowe dane:

 • +14,2% wzrost przypisu składki w majątkowej WARCIE
 • znaczny wzrost sprzedaży w strategicznych liniach biznesowych:
  • +16,3% w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • +13,7 % w ubezpieczeniach gospodarczych
  • +13,0% w majątkowych ubezpieczeniach bancassurance
  • +11,3% w ubezpieczeniach na życie ze regularną składką

Ważniejsze wydarzenia:

 • Rozwój sieci sprzedaży – wzrost liczby agentów i doradców ubezpieczeniowych
 • Zmiany w likwidacji szkód – wzrost znaczenia likwidacji szkód przez telefon
 • Przychody ze sprzedaży ubezpieczenia Profit Plan oraz nowych produktów inwestycyjnych na życie przekroczyły 1 mld zł
 • Podniesienie oceny ratingowej dla WARTY z BBB do BBB+

TUiR WARTA

WARTA osiągnęła w roku 2011 wysoką dynamikę sprzedaży. Przypis składki brutto w wysokości 2,3 mld zł jest o 14,2% wyższy, niż osiągnięty w roku poprzednim. Największy wpływ na taki wzrost miały ubezpieczenia komunikacyjne (16,3%), ubezpieczenia gospodarcze (13,7%) oraz ubezpieczenia bancassurance (13,0%).

W porównaniu do roku 2010 WARTA osiągnęła zdecydowanie lepszą rentowność. Wynik techniczny WARTY, obrazujący zysk na działalności ubezpieczeniowej, wyniósł 33,5 mln zł (wobec -146,0 mln zł rok wcześniej). Spółka przez cały rok utrzymywała silny wzrost sprzedaży oraz doprowadziła do zdecydowanej poprawy przebiegów szkodowych, zwłaszcza w ubezpieczeniach motoryzacyjnych i korporacyjnych, co udało się uzyskać dzięki lepszej selekcji ryzyka i segmentacji Klientów. W efekcie WARTA wypracowała w 2011 roku 120 mln zł zysku netto (najlepszy rezultat od 2007 roku).

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY tradycyjnie kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 285%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 121,9%.

 

 

TUnŻ WARTA

Spółka życiowa zebrała na koniec 2011 roku 2,5 mld zł składek, co jest kwotą porównywalną do przypisu roku poprzedniego. Duży wpływ na ten wynik miały produkty o charakterze inwestycyjnym. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży w tym czasie siedem nowych tego typu ubezpieczeń – „Solidny Pakiet”, „Wschodzące Potęgi”, „Tygrysy Europy”, „Liderzy Biznesu”, „Polska Dwudziestka”, „Aktywny Portfel”, „Złoty Procent 2”  oraz kontynuowało sprzedaż „Profit Planu”. Przychody z ich sprzedaży przekroczyły 1 mld zł i były o 52% wyższe niż  osiągnięte w roku 2010 z tej linii produktowej.

Spółka konsekwentnie zwiększa przypis składek z ubezpieczeń z regularną składką. W 2011 roku wzrósł on o 11,3% w odniesieniu do ubiegłego roku (o 10,2% z tytułu umów grupowych i o 16,8% z tytułu umów indywidualnych).

WARTA życiowa wypracowała na koniec 2011 roku 18,8 mln zł zysku netto. Wynik ten został osiągnięty w całości na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów i potwierdza stabilną efektywność towarzystwa.

Wynik techniczny po dwunastu miesiącach 2011 roku wyniósł 31,4 mln zł.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, wykazuje bardzo dobre wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec 2011 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 342,1%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 118,5%.

Komentarz Jarosława Parkota – Prezesa Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA

Ubiegły rok był dla grupy WARTA bardzo dobry. W czasach kiedy cały świat odmienia słowo „kryzys” przez wszystkie przypadki, my poprawiliśmy naszą pozycję rynkową i rentowność, a Standard&Poor’s podwyższył WARCIE ocenę ratingową.

Według naszych szacunków na koniec 2011 r. osiągnęliśmy 9 proc. udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych. To dzięki ponad 14 proc. wzrostowi przychodów ze składek głównie w kluczowych dla nas segmentach, czyli ubezpieczeniach komunikacyjnych, firm i bancassurance. Co warto podkreślić pozytywny trend wzrostu sprzedaży, utrzymuje się już od drugiego kwartału 2010 r. To rzadkość na rynku, żeby przez tak długi czas firma notowała w kolejnych kwartałach rosnące dynamiki sprzedaży i to we wszystkich liniach biznesu.

Większe przychody ze składek wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, rozwijamy sieć sprzedaży. Po drugie, cały czas udoskonalamy narzędzia wykorzystywane przez sprzedawców. Coraz lepiej wykorzystujemy możliwości jakie daje nam dostęp do baz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu możemy ukierunkować nasze działania na pozyskiwanie Klientów z segmentów docelowych.

Niemal 120 mln zł zysku, to najlepszy od 2007 r. wynik finansowy WARTY. Co ważne, został on osiągnięty mimo inwestycji w projekty związane z rozwojem spółki oraz wydatków wymuszonych przez proces sprzedaży spółki np. zmian w systemach IT. Wysoki zysk to oczywiście efekt znacznej poprawy (o prawie 180 mln zł) wyniku technicznego. Cieszy on szczególnie dlatego, że to efekt naszych działań, m.in. precyzyjnego monitoringu przebiegów szkodowych, adekwatnej segmentacji Klientów i kontroli kosztów, przy jednoczesnej poprawie jakości usług.

Klienci są coraz bardziej zadowoleni ze sposobu w jaki zajmujemy się nimi po szkodzie. Już niemal co czwarta szkoda z ubezpieczeń majątkowych jest likwidowana „na telefon”. W efekcie z przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Pentor badania, uzyskaliśmy najlepszy wskaźnik osób, którzy po likwidacji szkody z AC poleciliby nasze usługi innym. Dodatkowo w ubiegłym tygodniu WARTA została uznana za jedną z najsilniejszych marek konsumenckich na polskim rynku w rankingu Superbrands Polska 2012.

Dużym sukcesem jest też osiągnięcie porównywalnych przychodów ze składek przez spółkę życiową. Niemal 2,5 mld zł składek to znakomity wynik osiągnięty w warunkach restrukturyzacji portfela, polegającej na zwiększeniu znaczenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeń ze składką regularną, kosztem krótkoterminowych polis oszczędnościowych tzw. poliso-lokat.

Dobra ocenę kondycji spółki podzielają też eksperci. Standard&Poor’s zdecydował się na podniesienie nam oceny ratingowej z BBB do BBB+. Analitycy agencji docenili min. wprowadzane zmiany w spółce, poprawę jej rentowności i dobrą pozycję rynkową. Zadeklarowali też podniesienie ratingu jeśli WARTA będzie rozwijała się tak dalej. Wierzę, że w 2012 r. damy ku temu powody.