Wręczenie odznaczeń odbyło się podczas uroczystej gali związanej z 30leciem Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wyręczyli je przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. Jak napisał w liście do uczestników uroczystości Prezydent Andrzej Duda: “(…) ubezpieczenia są tym, co pozwala nam z większym spokojem myśleć o przyszłości i podejmować życiowe decyzje (…)


Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:
•    Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty;
•    Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty;


Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:
•    Paweł Bednarek, wiceprezes zarządu Warty;
•    Joanna Budkiewicz, dyrektor operacyjna odpowiedzialna za Biuro Wsparcia Sprzedaży;
•    Andrzej Malczuk, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Zarządzania Ryzykiem;
•    Bartosz Olszycki, dyrektor odpowiedzialny za Biuro Rozwoju Produktów Komunikacyjnych;
•    Leon Pierzchalski, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za Departament Klientów Strategicznych i Reasekuracji.