Wzrastająca liczba przypadków chorób cywilizacyjnych to globalne wyzwanie, które dotyka zarówno Polskę, jak i inne kraje. Coraz młodsze osoby doznają zawałów serca, przechodzą udar czy chorują na nowotwory. To duży problem społeczny również pod kątem interesów pracodawców. 


Ubezpieczenia grupowe to główne zabezpieczenie finansowe Polaków na wypadek kłopotów ze zdrowiem 

Według badań Warty1  niemal 80 proc. ankietowanych uważa, że ważne jest, aby mieć pieniądze na leczenie w razie poważnej choroby lub wypadku. Jednocześnie ponad 32 proc. nie jest w żaden sposób zabezpieczonych finansowo na taką sytuację. Co ciekawe, aż 70 proc. ubezpieczonych pracowników deklaruje, iż ubezpieczenie poprzez pracodawcę jest dla nich głównym zabezpieczeniem w razie nieprzewidzianych zdarzeń związanych ze zdrowiem.
 

Liczba pracowników objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym stale rośnie. Młodzi Polacy zaczynają zdawać sobie sprawę, że choroby, będące niegdyś domeną starszych pokoleń, obecnie dotykają również ich. Coraz częściej szukają świadczeń wspierających ochronę zdrowia w grupowych ubezpieczeniach na życie – mówi Karolina Kołaszewska z Biura Zarządzania Produktami w TUnŻ Warta. Dzisiaj Warta ubezpiecza już ponad 1 mln osób w ramach ubezpieczeń grupowych. Co więcej, obserwujemy duży, stały wzrost osób przystępujących do tego ubezpieczenia - dodaje.

 

Większość wniosków o wypłatę świadczenia kierowanych do Warty  związana jest z poważną chorobą ubezpieczonego, a co trzeci dotyczy osoby poniżej 45 lat

Według danych Warty w latach 2022-2023 aż 60 proc. wniosków świadczeniowych ubezpieczeń na życie dotyczyło zdarzeń, będących skutkiem choroby. Co istotne - co 3. wniosek dotyczył osoby poniżej 45 lat.
Zakład ubezpieczeń pełni społeczną misję. Jego zadaniem jest wspierać klienta w trudnych sytuacjach i pomagać mu chronić życie i zdrowie. Dlatego Warta dostosowuje swoje produkty do zmieniających się potrzeb. W tym roku do grupowego ubezpieczenia na życie dodajemy 3 nowe pakiety dodatkowe. Ich zakres wspomaga osoby, które chcą zapewnić sobie wsparcie w razie choroby nowotworowej (Pakiet Onkologiczny), chorób sercowo-naczyniowych (Pakiet Kardiologiczny) czy cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, choroby tarczycy, nadciśnienie tętnicze czy depresja (Pakiet Chorób Cywilizacyjnych). Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy poszukują specjalistycznych konsultacji i badań medycznych, dlatego chcemy im to umożliwić i ułatwić dbanie o zdrowie oraz powrót do pracy w jak najkrótszym czasie – mówi Karolina Kołaszewska.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie coraz bardziej doceniane przez pracodawców


Grupowe ubezpieczenie na życie to nie tylko wsparcie stricte dla pracowników. To także zabezpieczenie pracodawcy, gdyż dla ciągłości prowadzonej działalności przedsiębiorstwa kluczowy jest szybki powrót do zdrowia pracownika. Tylko w 2023 roku, według danych ZUS 2, Polacy przebywali aż 273,5 mln dni na zwolnieniu chorobowym z powodu choroby własnej, a średnia długość zwolnienia lekarskiego wynosiła 11 dni. 
Decyzja o zapewnieniu pracownikom jak najlepszej ochrony ich codzienności to inwestycja pracodawcy, która wysoko pozycjonuje firmę na rynku. Zdrowi i zabezpieczeni pracownicy to wyższa produktywność, mniej dni chorobowych i absencji oraz lepsza atmosfera w pracy. Dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie pracodawcy mogą skutecznie chronić swoich pracowników i ich rodziny, dbając jednocześnie o stabilność i rozwój swojego biznesu. 
Stąd też, popularne do tej pory dodatkowe pakiety pracownicze, związane z rozrywką czy świadczeniami rzeczowymi, są zastępowane benefitami, które wspomogą pracowników w razie wystąpienia ewentualnych problemów zdrowotnych i będą wsparciem w nagłej i trudnej sytuacji.  Dlatego też coraz więcej pracodawców decyduje się na przestąpienie do programów ubezpieczeń grupowych. 
Wprowadzając na rynek nową ofertę, wprowadziliśmy znaczące ułatwienia dla firm w obsłudze polisy. Warta zapewnia wsparcie na każdym etapie obsługi, a aplikacja eDeklaracja pozwala szybko i bez błędów przystąpić do ubezpieczenia online  - mówi Karolina Kołaszewska.

 

Warta poszerza swoją ofertę 

Oferowany przez Wartę zakres podstawowy Warta Ekstrabiznes Plus obejmuje wsparcie finansowe po wypadku, pomoc w chorobie, świadczenie z okazji urodzenia się dziecka oraz zabezpieczenie finansowe bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej lub współubezpieczonego. Ważnym elementem są też świadczenia medyczne, które są realnym wsparciem pracowników w razie nagłego zachorowania, wypadku czy trudnej sytuacji losowej. Świadczenia te, w ramach Warty Opieki, zyskują w tym roku na atrakcyjności ze względu na poszerzenie zakresu o dodatkowe świadczenia medyczne. W skład zakresu Warta Opieka wchodzi m.in.: Pomoc medyczna (np. wizyty lekarskie), Rehabilitacja (w tym zakup lub wypożyczenie sprzętu i zajęcia z trenerem fitness), Transport i opieka (np. dostarczanie leków, pomoc psychologa, opieka nad dziećmi, korepetycje dla dziecka), Pomoc w potrzebie (m.in. opieka nad zwierzętami czy pobyt w sanatorium), Na trudne chwile (m.in. organizacja pogrzebu czy wsparcie psychologa).
Wiemy, jak ważna jest pomoc w szybkim powrocie do zdrowia i ustabilizowanie sytuacji życiowej po nieprzewidzianym, trudnym zdarzeniu. Dlatego naszą ambicją było wprowadzenie na rynek ubezpieczenia, które jak najszerzej zadba o wszystkie aspekty zdrowotne pracownika. To, co zdecydowanie wyróżnia nas dzisiaj na rynku to szeroki zakres ochrony, wysokie sumy ubezpieczenia, szybka wypłata świadczeń i atrakcyjne składki – zapewnia Karolina Kołaszewska
 

 

 1. Raport Ubezpieczenia indywidualne, realizowany na zlecenie TUnŻ WARTA S.A. przez PBS. Grudzień 2023.

2. Raport Absencja chorobowa w 2023 r.